دانلود ترانه های زیر خاکی

مطالب مرتبط

دانلودآهنگ چه خواب دیده روزگار حمیرا

دانلود اهنگ پسرم از فریدون فرخزاد

پسرم بهانه مگیر ، باز سراغ خانه مگیرآشیانه رفته به باد ، ره آشیانه مگیرفریدون فرخزاد - پسرمدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...من شبم من شبم تو صبحی صبح روشنپسرم پسرم مرو از خاطر منمن بی تو ای بهارم چون گلی پژمرده امخسته ام خسته ام خسته و دل مرده امپسرم بهانه مگیرباز سراغ خانه مگیرآشیانه رفته به بادره آشیانه مگیرای نگاه تو حسرت آلودمرده در من هر آنچه بودای نگاه تو حسرت آلودمرده در من هر آنچه بودلای لالای لالای لالایلای لالالای لالالای لالاینشسته دریغا بین ما وصف گلگشتچه شب ها چه شب ها چه شب ها بی تو گذشتمن شبم من شبم تو صبحی صبح روشنپسرم پسرم مرو از خاطر منپسرم بهانه مگیرباز سراغ خانه مگیرآشیانه رفته به بادره آشیانه مگیرای نگاه تو حسرت آلودمرده در من هر آنچه بودای نگاه تو حسرت آلودمرده در من هر آنچه بودلای لالای لالای لالایلای لالالای لالالای لالایلای لالای لالای لالایلای لالالای لالال

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ تقصیر توست از مهستی

تقصیر توست اگه مثل دیوونه هام تقصیر توست اگه توی میخونه هام خیال نکن دارم تو عشق بازی در میارم ببین چه کردی که دیگه تو رو دوست ندارممهستی - تقصیر توستدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...دل حوسای تازه تازه داره نم نم بارون شده تا بباره باز داره دل این دل خسته از تو یه عشق تازه واسه من میاره یه عشق تازه واسه من میاره تقصیر توست باز اگه من مثل دیوونه هام بی تو یه شب گردم و راهی میخونه هام تقصیر توست باز اگه من مثل دیوونه هام بی تو یه شب گردم و راهی میخونه هام تقصیر توست اگه مثل دیوونه هام تقصیر توست اگه توی میخونه هام تقصیر توست اگه مثل دیوونه هام تقصیر توست اگه توی میخونه هام خیال نکن دارم تو عشق بازی در میارم ببین چه کردی که دیگه تو رو دوست ندارم آخ اگه دل دوست نداشت تو باید دستشو می خوندی با این همه خوبو بدم واسه من مهربون می موندی مهربون می موندی دل حوسای تازه تازه داره نم نم

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ای دوست از حسین کشتکار بوشهری

من آن آواره ی بشکسته حالمز هجرانت بتا رو بر زوالممنم آن مرغ سرگردان و تنهاپریشان گشته شد یکباره حالمزهر سر بر سر سجاده کردمدعایی بهر آن دلداده کردمز حسرت ساغر چشمانم ای دوستزبان از یکسره از باده کردمحسین کشتکار بوشهری - ای دوستدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...منم سرگشته ی حیرانت ای دوستکنم یک باره جان قربانت ای دوستتنی ناساز ز شوق وصل کویتدهم سر بر سر پیمانت ای دوستدلی دارم در آتش خانه کردهمیان شعله ها کاشانه کردهدلی دارم که از شوق وصالتوجودم را ز غم ویرانه کردهوجودم را ز غم ویرانه کردهمن آن آواره ی بشکسته حالمز هجرانت بتا رو بر زوالممنم آن مرغ سرگردان و تنهاپریشان گشته شد یکباره حالمزهر سر بر سر سجاده کردمدعایی بهر آن دلداده کردمز حسرت ساغر چشمانم ای دوستزبان از یکسره از باده کردمدلا تا کی اسیر یاد یاریز هجر یار تا کی داغ داریبگو تا کی ز شوق روی لیلیتو مجنون پریشان روزگاریپریشانم ،

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ پردیس از لیلا فروهر

ســـلام گل بـه تــو ای گل نشونـمســـلام از مـنــه ، یـار مــهــربـو نـمتــو رو دوســـت دارم انــــدازه جونمخوش اومدی خوش اومدی به خونملیلا فروهر - پردیسدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آهنگ ساز: بیژن مرتضوی ســـلام گل بـه تــو ای گل نشو نـمســـلام از مـنــه ، یـار مــهــربـو نـمتــو رو دوســـت دارم انــــدازه جونمخوش اومدی خوش اومدی به خونمبهشت من و پردیس و بهار من همین جاستتـو بـارون بـلا پـیـشـــه تـو آرامــش دنـیـاستبهشت من و پردیس و بهار من همین جاستتـو بـارون بـلا پـیـشـــه تـو آرامــش دنـیـاستســـلام گل بـه تــو ای گل نشو نـمســـلام از مـنــه ، یـار مــهــربـو نـمتــو رو دوســـت دارم انــــدازه جونمخوش اومدی خوش اومدی به خونمچه عشقی از تـو مـی گـیره دل منچه مـوجـی می رسه به ساحل مننـــگـــاه کــن از ســر بــهـــونـه تـــوچــه بـادی می زنم بـه خـــونـه تـــوبا تو به رویا رسـیـد

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ عروس مهتاب از فرامرز اصف

ای عروس مهتاب ای مستی مِی نابامشب با صد تا بوسه دومادُ دریابحالا که با تو هستم دنیا رو می پرستمنگی که یه وقت نگفتم عاشقت هستمتا کِی؟ تا زنده هستمفرامرز آصف - عروس مهتابدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر و آهنگ ساز: فرامرز آصفتنظیم: امیر بدخش [ شعرهای درون کروشه همراه با همخوانی گروه می باشد ]امشب تموم عاشقهابا ما می خونن یکصدامیگن تویی عاشقترین عروس دنیادلمُ بردار و بِبَرکوچه به کوچه، شهر به شهربگو که نذرِ چشماتهای عروسِ دلبریه جفت چشم سیاه و یه حلقة طلایییه فرشِ یاس و الماسدلی که شد فداییآره من مستِ مستمبا این عهدی که بستمپیش اون آینة چشماتوای نپرس از من کی هستم[ای عروس مهتابای مستی مِی ناب]امشب با صد تا بوسهدومادُ دریاب[حالا که با تو هستمدنیا رو می پرستم]نگی که یه وقت نگفتمعاشقت هستم[تا کِی؟]تا زنده هستم[امشب شبِ ماستسحر ندارهراستی و راستی این عروس رودست نداره]با این همه ستارهک

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ستاره از افشین

ستاره آی ستاره،بگو یارم کجایهبازم آفتاب غروب کرد،مو چشمونم برایهافشین - ستاره (Star)دانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...ستاره شب اومد باز دوبارهزمستون یه عمره موندگارهتن سردم دیگه طاقت ندارهاگه یارم بیاد اون روز بهارهستاره کاشکی یه روز دوبارهتو قلبم گل آشتی بکارهستاره (ستاره) کاشکی یه روز دوبارهتو قلبم (تو قلبم) گل آشتی بکارهستاره آی ستارهبگو یارم کجایهبازم آفتاب غروب کردمو چشمونم برایهستاره (ستاره ستاره)اگه برگرده خونهتو موهاشمیچینم یه ستونهآروم آروم میگیرم روی شونه اشمیپاشم اشک شوقو روی گونه اشمیسازم از صدای اشک و بوسهلالایی واسه خواب شبونه اشستاره کاشکی یه روز دوبارهتو قلبم گل آشتی بکارهستاره(ستاره) کاشکی یه روز دوبارهتو قلبم (تو قلبم) گل آشتی بکارهستاره آی ستاره (ستاره)بگو یارم کجایه (کجایه)بازم آفتاب غروب کردمو چشمونم برایهستاره آی ستاره (ستاره)بگو یارم کجایه (کجایه)بازم آفتاب غرو

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ساغر هستی از هایده

عشق تو خوابی بود وبس نقش سرابی بود وبساین آمدن این رفتنم رنج وعذابی بود وبسای فلک بازی چرخ تو نازم بی گمان آمدم تا که ببازمای دریغا که شد چشم سیاهیقبله گاه منو روی نمازمقبله گاه منو روی نمازمتو ای ساغر هستی به کامم ننشستیندانم که چه بودی ندانم که چه هستیهایده - ساغر هستیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...تو ای ساغر هستی به کامم ننشستیندانم که چه بودیندانم که چه هستیتو ای ساغر هستی به کامم ننشستیندانم که چه بودیندانم که چه هستیدر بزم من شکسته ای در کام او نشسته اینوشی تو بر سنگین دلان زهری به کام خستگاننوشی تو بر سنگین دلان زهری به کام خستگانمن همان اشک سرد آسمانم نقش دردی به دیوار زمانم بی سر انجام و بی نام و نشانمچون غباری به جا از کاروانمچون غباری به جا از کاروانمتو ای ساغر هستی به کامم ننشستیندانم که چه بودیندانم که چه هستیتو ای ساغر هستی به کامم ننشستیندانم که چه بودیندانم که چه ه

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ مهمون نوازی از مهستی

نگو از تب و تاب افتاده قلبش میون عاشقا نیست دیگه حرفش نگو طاقت آهو بی دوومه نفسش بریده و کارش تمومه هنوز این خسته از خود،رو پاهاشه هنوز مهمون نوازیش سر جاشه هنوز درد یه عاشق تو صداشه هنوز برق محبت تو چشاشه،تو نگاشهمهستی - مهمون نوازیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...اگه گذارت این طرفها افتاد گذرت به کلبه ما افتاد باز منو صدا بکن یه سری به ما بزن باز منو صدا بکن یه سری به ما بزن نگو از تب و تاب افتاده قلبش میون عاشقا نیست دیگه حرفش نگو طاقت آهو بی دوومه نفسش بریده و کارش تمومه هنوز این خسته از خود . رو پاهاشه هنوز مهمون نوازیشسر جاشه هنوز درد یه عاشق تو صداشه هنوز برق محبت تو چشاشه . تو نگاشه درسته مهر باطل روی حرف خورد درسته روزگار یه هو ورق خورد درسته چشمامون گریه رو سر داد یه دستی آرزوهامونو پر داد هنوز این خسته از خود . رو پاهاشه هنوز مهمون نوازیشسر جاشه هنوز درد یه عاشق تو صداشه

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ناجی از معین

دلم یه همزبون می خواست، سرم یه سایبون می خواستتو دنیای نامهربون، یه یار مهربون می خواستتو ناجی من شدی باز، رسیدی در اوج نیازشدی برام مثل یه موج، خدای عشق بنده نوازمعین - ناجیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ... شاعر: بیژن سمندرآهنگ ساز و تنظیم: صادق نوجوکی امان امان از دل من، از این دل غافل من اگر تو ناجی نبودی، دلم می شد مشکل مندلم یه همزبون می خواست، سرم یه سایبون می خواستتو دنیای نامهربون، یه یار مهربون می خواستتو ناجی من شدی باز، رسیدی در اوج نیازشدی برام مثل یه موج، خدای عشق بنده نوازپیش از اینا چه بین جمع چه تنهاقشنگ نبود دنیا به چشمم اینجاتو اومدی دنیامو زیبا کردیمثل یه آرزو یه خواب یه رویااشکمامو پاک کردی به روی گونهبغل کشیدی منو عاشقونهفرشته نجات من شدی تو عشقت واسم هدیه آسمونه  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: اورجینال 320آلبوم: پنجرهحجم: 10.2مدت: 4:28

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ مزرعه از راد

وقتی گلخانه اجاق دشمن استدشمن هم صاحب خانه من استتو بگو کجای قصه روشن است؟این چه وقت عاشقانه خوندن است؟راد - مزرعهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...وقتی که مزرعه در سوختن استخانه در حال فرو ریختن استنازنین چه جای عاشق شدن است؟این چه وقت عاشقانه خوندن است؟وقتی مزرعه خراب است خانه در آتش و آب استعاشقانه خوندن ما خبر از قصه به خواب استگفتی عاشقانه سر کن از گذشته ها گذر کنپشت سر پلها شکسته شام این خانه سحر کنوقتی گلخانه اجاق دشمن استدشمن هم صاحب خانه من استتو بگو کجای قصه روشن است؟این چه وقت عاشقانه خوندن است؟این چه وقت عاشقانه خوندن است؟گفتی عاشقانه سر کن از گذشته ها گذر کنپشت سر پلها شکسته شام این خانه سحر کنوقتی گلخانه اجاق دشمن استدشمن هم صاحب خانه من استتو بگو کجای قصه روشن است؟این چه وقت عاشقانه خوندن است؟این چه وقت عاشقانه خوندن است؟گفتی عاشقانه سر کن از گذشته ها گذر کنپشت سر پلها

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ارزومه از منصور

آرزومه آرزومهکه در رو وا بکنی بیای تو خونهتو رو تو بغل بگیرم عاشقونهآرزومه آرزومهمنصور - آرزومهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: بابک روزبهآهنگ ساز: منصورتنظیم: منوچهر چشم آذر آرزومه آرزومهکه در رو وا بکنی بیای تو خونهتو رو تو بغل بگیرم عاشقونهآرزومه ٬ آرزومهاسمت رو لبامه بی ارادهچشمای تو از سرم زیادهچشمای تو از سرم زیادهاز قسمت دیدن تو شادم از بخت خوشم دل به تو دادم ٬ از بخت خوشم دل به تو دادمآرزومه ٬ آرزومهاز خدامه،خونه خوشبو بشه با عطر نفسهاتاز خدامه ، که بشه مال من اون چشمای زیباتکه بشه مال من اون چشمای زیباتهرجوری که فکر کنی باهاتم راضی به رضای اون چشاتم خوش صورت وخوش نقش ونگاری غم وغصه ای نیست تا من و داریآرزومه آرزومهکه در رو وا بکنی بیای تو خونهتو رو تو بغل بگیرم عاشقونهآرزومه ٬ آرزومه  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: اورجینال 320آلبوم: فراریحجم: 5.82مدت:

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ دل دیونه از حمیرا

دل نگو آتیش بگو بلا بگو مردم آزاردرد بی دوا بگو دل نگوشیطون بی پروابگو دشمن جون دل بی حیا بگو حمیرا - دل دیونهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آهنگ ساز و تنظیم: صادق نوجوکی دل دیونه من هنوز در اشتباه اگر چه مهربونهولی غرق گناه دل من با دو چشمامهمیشه در تماسه تا چشمممی پسندهدلم در التماسه آخ دلم در اتماسهدل نگو آتیش نگو بلا بگو مردم آزاردرد بی دوا بگو دل نگوشیطون بی پروابگو دشمنجوندل بی حیا بگو دل در اشتباهمبه من بیداری میده خودش آروم ندارهبه چشمومزاری میدهبرای مندل من رفیق نیمه راهمنو می شونه کنجی خودششبهاتو راه آخ خودششبهاتو راهیه روز لبریز از شوقهیه روزپر رنج و درده یه روز گرماز محبت یه روز غمگین و سرده نمی دونمچی می خوادکه دائمدر کمینهمن و بیچارهکردهگناهشمهمینه به ظاهر سر به زیره با مردم مهربو نه ولی تو سینهمناون آتیش می سوزونه  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: اورجی

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ای عشق از معین

بی تو من خرابم در رنج و عذابم ای عشق ای عشقای عشقمعین - ای عشقدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر،آهنگ ساز و تنظیم: بابک رادمنش بی تو من خرابم ٬ در رنج و عذابمچه ویرانگر ولی شیرینی ای عشقگهی شاد و گهی غمگینی ای عشقبیا که با همه افسون گری بازبرای درد دل تسکینی ای عشقبی تو من خرابم در رنج و عذابم بی تو من خرابم در رنج و عذابم ای عشق ای عشقای عشقنیایش هایم از تاثیر عشقهکه پایم بسته با زنجیر عشقتندارم چاره ای جز عشق و مستیکه این بیچارگی تدبیر عشقهبی تو من خرابم ٬ در رنج و عذابمبی تو من خرابم در رنج و عذابم ای عشق ای عشقای عشقراستی اگه یار نبود چی می شد؟احساسی در کار نبود چی می شد؟تو لحظه لحظه های نا امیدیعشق اگه غمخوار نبود چی می شد؟بی تو من خرابم ٬ در رنج و عذابمبی تو من خرابم در رنج و عذابم ای عشق ای عشقای عشق ای عشق  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: اورجینال 320آلبوم:

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ وفای دل از هایده

خودت یه روز می فهمی من واسه تو چی هستمعاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستمعاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستمدلمو شکستی اما بازم وفاداره دلعشقو نمیندازه دور آخه مگه بیکاره دلآخه مگه بیکاره دلهایده - وفای دلدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...خودت یه روز می فهمی من واسه تو چی هستمعاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستمعاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستمدلمو شکستی اما بازم وفاداره دلعشقو نمیندازه دور آخه مگه بیکاره دلآخه مگه بیکاره دلزندگی همش شکل گل و جوونه س زندگی همش حرفای عاشقونه سزندگی همش حرفای عاشقونه ساین جداییها قصه روزگارهزندگی هنوز خوشگلیهاشو دارهزندگی هنوز خوشگلیهاشو دارهخودت یه روز می فهمی من واسه تو چی هستمعاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستمعاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستمدنیای دیوونه ها دنیای دوست داشتنهدنیای دیوونه ها دنیای دوست داشتنهفدای چشمات میشم وقتی نگات ب

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ یاور همیشه مومن از داریوش

یاور همیشه مومنتو برو سفر سلامتغم من نخور که دوریبرای من شده عادتداریوش - یاور همیشه مومندانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: ایرج جنتی عطائیآهنگ ساز: فرید زولاندتنظیم: وارواژن ای بداد من رسیدهتو روزای خود شکستنای چراغ مهربونیتو شبای وحشت منای تبلور حقیقتتوی لحظه های تردیدتو شبو از من گرفتیتو منو دادی به خورشیداگه باشی یا نباشیبرای من تکیه گاهیبرای من که غریبمتو رفیقی جون پناهییاور همیشه مومنتو برو سفر سلامتغم من نخور که دوریبرای من شده عادتناجی عاطفه ی منشعرم از تو جون گرفتهرگ خشک بودن مناز تن تو خون گرفتهاگه مدیون تو باشماگه از تو باشه جونمقدر اون لحظه ندارهکه منو دادی نشونماگه مدیون تو باشماگه از تو باشه جونمقدر اون لحظه ندارهکه منو دادی نشونموقتی شب شب سفر بودتوی کوچه های وحشتوقتی هر سایه کسی بودواسه بردنم به ظلمتوقتی هر ثانیه ی شبتپش هراس من بودوقتی زخم خنجر دوستبهترین لباس م

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ پریا از شهرام شب پره

ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل دزدند عشق منو می دزدندعشق منو می دزدندشهرام شب پره - پریادانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آهنگ ساز: حسن شماعی زاده ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریابچه های محل دزدند عشقمنو می دزدند عشق منو م یدزدندای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل دزدند عشق منو می دزدند عشق منو می دزدندای یار قشنگ مو بلند مشکی پوشمبا لنگه ابروهات شرق شرق نزنی توگوشماگه یه روز بیای رو پشت بوم رخ به نماییخورشید که بخواد بالا بیاد روشو می پوشمای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل دزدند عشق منو می دزدندعشق منو می دزدندای قشنگتر از پریا تنها تو کو چه نریابچه های محل دزدند عشق منو می دزدند عشق منو می دزدندپنجه رو وقتی که وا می کنی به هر طرف نگاه نگاه می کنیپنجه رو وقتی که وا می کنیای نور و اونورو نگاه می کنیاز این کوچه تا اون کوچه می دونندکه با

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ خواب سرخ بوسه ها از حبیب

بی تو من از نسل بارانم، بارانم، بارانمچون ابر بهارانم، گریانم، گریانم، گریانمبی تو من با چشم گریان، سیل غم برد آشیانمخواب سرخ بوسهایت می نشیند بر لبانمحبیب - خواب سرخ بوسه هادانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...رفتی و از رفتن تو، قلب آینه شکسته کوچه ها در خلوت شب، پنجره ها همه بستهآسمان خاکستری رنگ، بغض باران در نگاهشخنجری در سینه دارد، توده ابر سیاهشبی تو من از نسل بارانم، بارانم، بارانمچون ابر بهارانم، گریانم، گریانم، گریانمبی تو من با چشم گریان، سیل غم برد آشیانمخواب سرخ بوسهایت می نشیند بر لبانم  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: اورجینال 320آلبوم: مرد تنهای شبحجم: 11.4مدت: 5:00

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ نفس های بی هدف از محسن یگانه

آی خدا دلگیرم ازت آی زندگی سیرم ازتآی زندگی میمیرمو عمرمو میگیرم ازتمحسن یگانه - نفس های بی هدفدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ... » ترانه سرا ( محسن یگانه )» آهنگ ساز : ( محسن یگانه )» تنظیم : ( محسن یگانه ) آی خدا دلگیرم ازت آی زندگی سیرم ازتآی زندگی میمیرمو عمرمو میگیرم ازتاین غصه های لعنتی از خنده دورم میکنهاین نفسای بی هدف زنده به گورم میکننچه لحظه های خوبیه ، ثانیه های آخرهفرشته ی مردنه من ، منو از اینجا میبرهآی خدا دلگیرم ازت آی زندگی سیرم ازتآی زندگی میمیرمو عمرمو میگیرم ازتچه اعترافه تلخیه انگار رسیدم ته خطوقته خلاصی از حوس ، ای دنیا بیزارم ازت  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت:128آلبوم: نفس های بی هدفحجم: 3.88مدت: 4:13

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ هوای تازه از فریدون فروغی

سقف خونم طلای ناب زیر پاهام حصیر سرد تو دست من سیب گلاب اما دلم پره ز دردفریدون فروغی - هوای تازهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...سقف خونم طلای ناب زیر پاهام حصیر سرد تو دست من سیب گلاب اما دلم پره ز درد مثل درخت بیدکی تکیه مو دادم به کسی شدم درختی تو کویر تنها و خشک یک اسیر اما یه روزگاری بود پدر بزرگمون می گفت بهشت همین دنیای ماست عشق و صفاست اما کجاست مثل درخت بیدکی تکیه مو دادم به کسی شدم درختی تو کویر تنها و خشک یک اسیر می خوام دیگه رها باشم ساده و بی ریا باشم زمینمو شخم بزتم نه بد باشم نه خوب باشم دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت:128آلبوم: زندون دلحجم: 3.15مدت: 3:25

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ هم زبونم باش از حمیرا

حالا تو خون منی توی تنی یا نهاز دل عاشق من دل می کنی یا نهبگو هنوز مال منی عشق منی یا نهحمیرا - هم زبونم باشدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...ترانه سرا: هما میر افشارآهنگ ساز وتنظیم: منوچهر چشم آذر شب بلند و دل من در تب و تابه وایلحظه هام همه پر از حسرت خوابه وایذره ذره دل من آب میشه تو سینهآرزوی دیدنت مثل سرابه وایبیا و ستاره ای تو آسمونم باشبیا و چلچله شیرین زبونم باشمهربون من بیا و همزبونم باشمن بلا رو دوست دارم بلای جونم باشحالا تو خون منی توی تنی یا نهاز دل عاشق من دل می کنی یا نهبگو هنوز مال منی عشق منی یا نهشب بلند و دل من در تب و تابه وایلحظه هام همه پر از حسرت خوابه وایذره ذره دل من آب میشه تو سینهآرزوی دیدنت مثل سرابه وایبیا و ستاره ای تو آسمونم باشبیا و چلچله شیرین زبونم باشمهربون من بیا و همزبونم باشمن بلا رو دوست دارم بلای جونم باشحالا تو خون منی توی تنی یا نهاز دل عاشق

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ خیانت از محسن چاوشی

  گوشی رو بردار تا صدات،یه ذره ارومم کنهاین نفسای اخره،دلم داره جون می کنههمش دارم فکر می کنم،دست یکی تو دستتهدارم می میرم ای خدا،فکر می کنم حقیقتهمحسن چاوشی - خیانتدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ... » ترانه سرا ( ترانه مكرم )» آهنگ ساز : ( محسن چاوشي )» تنظیم : ( شهاب مقدم ) دلواپس و بی تابم باز امشبم بی خوابم ازت خبر ندارمو تا خود صبح بیدارمحس خوبی ندارم چشام همش به ساعته می پرسم این چه حسیه یکی میگه خیانته گوشی رو بردار تا صدات یه ذره ارومم کنه این نفسای اخره دلم داره جون می کنه همش دارم فکر می کنم دست یکی تو دستته دارم می میرم ای خدا فکر می کنم حقیقته دلواپس و بی تابم باز امشبم بی خوابم ازت خبر ندارموتا خود صبح بیدامحس خوبی ندارم چشام همش به ساعته می پرسم این چه حسیه یکی می گه خیانته گوشی و بردار تا صدات یه ذره ارومم کنه این نفسای اخرهدلم داره جون می کنه همش دارم فکر می کنم دست ی

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ظالم از شاهرخ

یار ببـین با ما چه ها میکندخون به دلِ خستهء ما می کندروز و شب مارا سیاه می کندپس چه زمان ما را رَها می کندشاهرخ - ظالمدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...گفتم نگـَرَم روی تو ،گفتا به قیامتگفتم رَوَم از کوی تو ،گفتا به سلامتگفتم چه خوش از کار جهان ،گفت غم عشقگفتم چه بُـوَد حاصل آن ،گفت ندامتگفتم چه بُـوَد حاصل آن ،گفت ندامتیار ببـین با ما چه ها میکندخون به دلِ خستهء ما می کندروز و شب مارا سیاه می کندپس چه زمان ما را رَها می کندیار ببـین با ما چه ها میکندخون به دلِ خستهء ما می کندروز و شب مارا سیاه می کندپس چه زمان ما را رَها می کندمَرا دیوانه کردی آخرموهارو شانه کردی آخرچشمارو سورمه کردی آخراَبرو رو بزمه کردی آخرظالم ،ظالم گوشه نشینم در مِی خانه کردی آخرظالم ،ظالم گوشه نشینم در مِی خانه کردی آخریار ببـین با ما چه ها میکندخون به دل خستهء ما می کندروز و شب مارا سیاه می کندپس چه زمان ما را

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ صدای فریاد از حبیب

هنوز پرنده پر بسته فکر پروازه بگو بگو مگه این گریه شکل آوازه منم منم مثه برگی که خسته از باده چی شد چی شد که یه عاشق به این روز افتاده حبیب - صدای فریاددانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...پرنده پرنده دلش پریشونه دلش پر از غم از اون که مونده بی خونه می خواد بخونه ولی طفلکی نمی تونه کدوم پرنده خسته ترانه می خونه هنوز پرنده پر بسته فکر پروازه بگو بگو مگه این گریه شکل آوازه منم منم مثه برگی که خسته از باده چی شد چی شد که یه عاشق به این روز افتاده صدا صدایه شکستن صدای فریاده تو هر شکسته دل جای پای فریاده کدوم بنفشه و پونه به خونه برگشته کدوم پرنده و آهو تو باغ تو گشته هنوز پرنده پر بسته فکر پروازه بگو بگو مگه این گریه شکل آوازه منم منم مثه برگی که خسته از باده چی شد چی شد که عاشق به این روز افتاده ترانه خونه شبم قصه گوی تنهایی کسی ندیده یه عاشق به این شکیباییمن اون غریبه تنهامهمیشه بی باور

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ حوصله عاشقی ندارم از مهستی

من دیگه حوصله عاشقی رو ندارمهر کی باشه پا رو دلم میذارم خسته ام خسته از این حرفای عاشقونهخسته از این قهرای بی بهونهمهستی - حوصله عاشقی ندارمدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...من دیگه حوصله عاشقی رو ندارمهر کی باشه پا رو دلم میذارم خسته ام خسته از این حرفای عاشقونهخسته از این قهرای بی بهونهبس که تو ای دل به این در به اون در زدیسرتو تو سینه به این ور به اون ور زدیکشتی خودت رو تو از بس که پر پر زدیکشتی خودت رو تو از بس که پر پر زدییادته چه جور تو مستی پای رفتنم رو بستیاونروزی که از تو چشماش افتادی زمین شکستیرفتی زندگی رو باختی دیگه کار ما رو ساختیآخه ای دل دیوونه کاش که عشقو میشناختیمن دیگه حوصله عاشقی رو ندارمهر کی باشه پا رو دلم میذارم خسته ام خسته از این حرفای عاشقونهخسته از این قهرای بی بهونهبس که تو ای دل به این در به اون در زدیسرتو تو سینه به این ور به اون ور زدیکشتی خودت رو تو از

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ عروسک از داریوش

عروسک قصه ی من زخم شکسته با تنت بمیرم ای شکسته دل چه بی صداست شکستنتداریوش - عروسک (شب آفتابی)دانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: ایرج جنتی عطائیآهنگ ساز و تنظیم: بابک بیات عروسک قصه ی من گهواره یخوابت کجاست ؟قصرقشنگ کاغذی پولکآفتابتکجاست ؟بال و پر نقره ای کفترعشقمو کی بست ؟آینه ی طوطی منو سنگ کدوم کینه شکست ؟عروسکقصه ی من زخم شکستهبا تنت بمیرمای شکسته دلچه بی صداستشکستنت صدای عشق منو تو که تلخ و گریه آوره تو این سکوت قصه ای شاید صدای آخره بعد از من و تو عاشقی شایدبهقصه هابره شایدبا مرگ من و تو عاشقیاز دنیا بره عروسکقصه ی من سوختنمنساختنمه تو این قمار بی غرور بردن من ، باختنمه عروسکقصه ی من شکستنتفال منه این سایه ی همیشگی مرگه که دنبال منه جفتایعاشقو ببیناز پل آبی می گذرن عروسکقلبشونو به جشن بوسه می برن اما برای من و تو اون لحظه ی آبی کجاست ؟عروسکقصه ی من پس شب آفتابی کجاست ؟  در

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ اغوش از شادمهر

تا گرم آغوشت شدم چه زود فراموشت شدمتقصیر تو نبود خودم باری روی دوشت شدمکاشکی دلت بهم می گفت نقشه ی قلبمو دارههر کی زد و رفت و شکست یه روز یه جا کم میارهیه روز یه جا کم میارهشادمهر عقیلی - آغوشدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آهنگ ساز و تنظیم: شادمهر عقیلی تا گرم آغوشت شدم چه زود فراموشت شدمتقصیر تو نبود خودم باری روی دوشت شدمکاشکی دلت بهم می گفت نقشه ی قلبمو دارههر کی زد و رفت و شکست یه روز یه جا کم میارهیه روز یه جا کم میارهموندن و سوختن و ساختن همه یادگاره عشقهانتقام از تو گرفتن کاره من نیست کاره عشقهموندن و سوختن و ساختن همه یادگاره عشقهانتقام از تو گرفتن کاره من نیست کاره عشقه کاره عشقهموندن و سوختن و ساختن همه یادگاره عشقهانتقام از تو گرفتن کاره من نیست کاره عشقهموندن و سوختن و ساختن همه یادگاره عشقهانتقام از تو گرفتن کاره من نیست کاره عشقه کاره عشقه...... دریافت: 4shared - per

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ شراب از معین

برو برو که خسته ام از شکستنممن عاصی از هر عشق و هر دل بستنمکبوترم که پر زدم ز بام توبیزارم از نامت به لب آوردنممعین - شرابدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: فضل الله توکلآهنگ ساز: فضل الله توکلتنظیم: آرا هایراپیتان برو برو که خسته ام از شکستنممن عاصی از هر عشق و هر دل بستنمکبوترم که پر زدم ز بام توبیزارم از نامت به لب آوردنمآ........هیه روز سراب من و خواب من و شراب من تو بودی و توامروز شهاب من و تاب من و عذاب من تو هستی وتویه روز بهار من و یار من و قرار من تو بودی و توامروز خزان من و زوال من و زیان من تو هستی و توستاره ها رو شمردم نیومدی و نمردمبیا که جون نسپردمبیا که جون نسپردممیون گریه دویدم حباب اشکو دریدمندیدمت که ندیدمندیدمت که ندیدم دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: اورجینال 320آلبوم: طلوعحجم: 9.12مدت: 3:58

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ زندگی قشنگه از هایده

اون که یه روزگاری عشقمو ایمونم بوداون که فقط نگاهش دردمو درمونم بوداما حالا میبینم که آفت جونم بوداما حالا میبینم که آفت جونم بودهایده - زندگی قشنگهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...غصه نخور عزیزم که زندگی قشنگهپیر نمیشه تو دنیا کسی که شوخ وشنگهدو رنگ نباش با هیچ کس که دنیا رنگارنگهدو رنگ نباش با هیچ کس که دنیا رنگارنگهسنگ میخوره تو دنیا به اون دلی که سنگهغصه نخور عزیزم که زندگی قشنگه قشنگه قشنگهقشنــــــــــگهاون که یه روزگاریعشقمو ایمونم بوداون که فقط نگاهشدردمو درمونم بوداما حالا میبینمکه آفت جونم بوداما حالا میبینمکه آفت جونم بودآآآآآآآآسنگ میخوره تو دنیا به اون دلی که سنگهغصه نخور عزیزم که زندگی قشنگهقشنگهقشنگـــــــــــــــــهیه عمر در انتظارش به گوشه ای نشستماز همه دل بریدم از همه کس گسستمدل به غریبه ها بستنمک نداره دستمدل به غریبه ها بستنمک نداره دستمسنگ میخوره تو دنیا به اون

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ غم نگاه از شادمهر

غم نگاه آخرت تو لحظه ی خدافظیگریه بی وقفه ی من تو اون روزای کاغذیشادمهر عقیلی - غم نگاهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: شهریار شهبازیآهنگ ساز: کریم کریمیان غم نگاه اخرت تو لحظه ی خدافظیگریه بی وقفه ی من تو اون روزای کاغذیقول داده بودیم ما به هم که تن ندیم به روزگارچه بی دَووم بود قول ما جدا شدیم اخر کارتو حسرت نبودنت من با خیالتم خوشمبا رفتنم از این دیار ارزوهامو میکشمکوله بارم پر حسرت تو دلم یه دنیا دردهمثل اواره ای تنها تو خیابونی که سردهتا خیالت به سرم میزنه گریم میگیرهاروم اروم دل تنگم داره بی تو میمیرهگل مغرور قشنگم من فراموشت نکردمبی تو اینجا رو نمیخوام میرم و بر نمیگردم  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: 128حجم: 4.18 مگابایتمدت: 4:33

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ قصه عشق از اندی

دیگه غمی ندارم وقتی تو رو دارمبا تو دلبر زیبا سراپا بی قرارموقتی تو رو دارم هزار خاطره دارماگه تو بمونی بهشت روزگارمشیطون بلا توی دلم لونه کردیمنو با اون ناز و ادات دیوونه کردیبرات بگم قصه عشق راز وفا رومیخوام برم قربون اون قد و بالا رواندی - قصه عشقدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آخه میدونی دل من اسیر جادوت شدهتو آسمون عشقم ستاره بارون شدهعزیز من گل من نگاه تو از اولنشسته تو دل من ندارم از تو بهتردیگه غمی ندارم وقتی تو رو دارمبا تو دلبر زیبا سراپا بی قرارموقتی تو رو دارم هزار خاطره دارماگه تو بمونی بهشت روزگارمشیطون بلا توی دلم لونه کردیمنو با اون ناز و ادات دیوونه کردیبرات بگم قصه عشق راز وفا رومیخوام برم قربون اون قد و بالا روگفتم شاید بدونی از تو چشام بخونیتویی همون رازی که توی دلم میمونیصدات صدای عشقه چشمای جادو داریوقتی نگاه میکنی دل از همه می بریدیگه غمی ندارم وقتی تو رو دار

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ نازنین از داریوش

اینجا بجز درد و دروغ هم خانه ای با ما نبودداریوش - نازنیندانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببیناز شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چیناز تندباد حادثه گفتی که جان در برده ایماما چه جان در بردنی دیریست که در خود مرده ایمای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببیناز شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چیناینجا بجز درد و دروغ هم خانه ای با ما نبوددر غربت من مثل من هرگز کسی تنها نبودعشق و شعور و اعتقاد کالای بازار کسادسوداگران در شکل دوست بر نارفیقان شرم بادهجرت سرابی بود و بس خوابی که تعبیری نداشتهر کس که روزی یار بود اینجا مرا تنها گذاشتاینجا مرا تنها گذاشتای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببیناز شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چینمن با تو گریه کرده ام در سوگ همراهان خویشآنان که عاشق مانده اند در خانه بر پیمان خویشای مثل من در خود اسیر لیلای من با من بمیرتن

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ تو این زمونه از محسن چاوشی

تو این زمونه عشقه نمی مونهعاشقی و عشق چیه وفا کدومهمحسن چاوشی و حامد هاکان - تو این زمونهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...تو این زمونه عشقه نمی مونهعاشقی و عشق چیه وفا کدومهرفته محبت غم شده عادتکجا رفیق کجا یه دوست کجا یه همدمگلی تو دنیا پیدا نمی شهگل رفته خار اومده بهار چی میشهدر آغوش باد من رفتم از یادسکوت این قلب شکستم شده فریادتویی نگارم گل بهارملیلا خانوم مجنونتم دوست می دارمتویی نگارم گل بهارملیلی خانوم مجنونتم چه بی قرارامگلی تو دنیا پیدا نمی شهگل رفته خار اومده بهار چی میشهدر آغوش باد من رفتم از یادسکوت این قلب شکستم شده فریاد  دریافت: 4shared - persiangig - picofile کیفیت: 320حجم: 8.11مدت: 3:31

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ده بهار از حمیرا

یه بهار و دو بهار و تا حالا گذشته ده بهاردنیا داد میزنه دیگه بسه انتظار، دیگه بسه انتظارحمیرا - ده بهاردانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...تو رو هرگز ندیدن میدونی که سخته عزیزمدست من نیست به خدا بی اختیار اشک میریزمیه بهار و دو بهار و تا حالا گذشته ده بهاردنیا داد میزنه دیگه بسه انتظار، دیگه بسه انتظارشاید که امشب به طلوع صبح فردا نرسهشاید این تشنه خسته پا به دریا نرسهنمی دونم واسمون چه خوابی دیده روزگارتو رو قسم به اون خدا نزار بگذره بهار،‌نزار بگذره بهارعزیزم یه حدی داره لحظه های انتظارتو رو قسم به اون خدا نزار بگذره بهار، نزار بگذره بهار شاید که امشب به طلوع صبح فردا نرسهشاید این تشنه خسته پا به دریا نرسهتو رو هرگز ندیدن میدونی که سخته عزیزمدست من نیست به خدا بی اختیار اشک میریزمیه بهار و دو بهار و تا حالا گذشته ده بهاردنیا داد میزنه دیگه بسه انتظار، دیگه بسه انتظارشاید که امشب به ط

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ طلوع از معین

پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باشمن رسیدم رو به آخر تو بیا شروع من باشمعین - طلوعدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: ترانه مکرامآهنگ ساز: بابک زرین پس از آن غروب رفتناولین طلوع من باشمن رسیدم رو به آخرتو بیا شروع من باششبو از قصه جدا کنچکه کن رو باور منخط بکش رو جای پایگریه های آخر مناسمتو ببخش به لبهامبی تو خالیه نفسهامقد بکش تو باور منزیر سایه بون دستامخواب سبز رازقی باشعاشق همیشگی باشخسته ام از تلخی شبتو طلوع زندگی باشمن پر از حرف سکوتمخالیم رو به سقوطمبی تو و آبی عشقتتشنه ام کویر لوتمنمیخوام آشفته باشمآرزوی خفته باشمتو نذار آخر قصهحرفمو نگفته باشم دریافت: 4shared - persiangig - picofile کیفیت: اورجینال 320آلبوم: طلوعحجم: 11.4مدت: 4:59

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ دیونه از منصور

دیوونه دیوونه دیوونه دیوونهدیوونه شو دیوونهمنصور - دیوونهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: پاکسیماآهنگ ساز: منصورتنظیم: برایان وی دیوونه دیوونهدیوونه دیوونهدیوونه شو دیوونهدیوونه شو دیوونهدیوونه دیوونهدیوونه دیوونهدیوونه شو دیوونهدیوونه شو دیوونهاو ا او آ ... او ا او آ دنیا و قیلو قالشقصه رو بیخیالشدیوونه رو نگاه کنببین چه خوبه حالشتو این دو روز دنیادل رو بزن به دریابزن به سیم اخردیوونه شو مثل مادیوونه غم ندارههیچ چیزی کم ندارهحرفشو قلبش یکیهدیوونه شو کی به کیهدیوونه دیوونهدیوونه شو دیوونهدیوونه دیوونهدیوونه شو دیوونهدیوونه بیا برقص به سازمببین چه عاشقونستبرقص به زیر بارونبزار بگن دیوونستدیوونستتو این دو روز دنیادل رو بزن به دریابزن به سیم اخردیوونه شو مثل مادیوونه دیوونهدیوونه شو دیوونهدیوونه دیوونهدیوونه شو دیوونهدیوونه او ا او آ ... او ا او آ او ا او آ ... او ا او آ شیشه غم

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ غریب اشنا از گوگوش

چه خوبه دیدنت ، چه خوبه موندنتچه خوبه پاک کنم غبارو از تنتگوگوش - غریب آشنادانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آهنگ ساز: واروژان تو از شهر غریبه بی نشونی اومدیتو با اسب سفید مهربونی اومدیتو از دشتای دور و جاده های پر غبار برای هم صدایی هم زبونی اومدیتو از راه میرسی پر از گرد و غبارتموم انتظار میاد همرات بهارچه خوبه دیدنت چه خوبه موندنتچه خوبه پاک کنم غبارو از تنتغریب آشنا دوست دارم بیا منو همرات ببر به شهر قصه هابگیر دست منو تو اون دستاتچه خوبه سقفمون یکی باشه با همبمونم منتظر تا برگردی پیشمتو زندونم با تو من آزادمتو از شهر غریبه بی نشونی اومدیتو با اسب سفید مهربونی اومدیتو از دشتای دورو جاده های پر غبار برای هم صدایی هم زبونی اومدیتا از راه میرسی پر از گرد و غبارتموم انتظار میاد همرات بهارچه خوبه دیدنت چه خوبه موندنتچه خوبه پاک کنم غبارو از تنتغریب آشنا دوست دارم بیا میشینم میشمرم روز

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ گل خونه از حبیب

گلهای گل خونه ای، دنیا وفا ندارهحبیب - گل خونهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: شهرام غلامیآهنگ ساز: مارتیکتنظیم: مجید غلامی گلهای گل خونه ای، دنیا وفا ندارهاین تازگی طراوت، فردا صفا نداره تونازنین قشنگی،اما صفا نداری یک دنیا شوخ وشنگی اما وفا نداریمهرت به دل نشوندم، اما خبر نداریروزازنو روزی ازنو، عاشق شدم منمگلهای گل خونه ای، دنیا وفا ندارهاین تازگی طراوت، فرداصفا نداره تونازنین قشنگی،اما صفا ندارییک دنیا شوخ وشنگی اما وفا نداریهم شاد وهم غمینم، از زندگی خود سیرمخنجر زدم به دیده تا دیگه نبینهآی گلهای گل خونه ای، گلهای گل خونه اینه با چشم صورت با چشم دل می بینم  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: 128آلبوم: خورشید خانومحجم: 4.79 مگابایتمدت: 5:13

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ مستی از جهان

میگن حال خوشیه وقتی که مستیمیگن بیخیالشی کی بودی کی هستیعجب حال خوشیه وقتی که مستیمیگن بیخیالشی کی بودی کی هستیچه حال خوشیه مستینه غم داره نه شکستیجهان - مستیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر و آهنگ ساز: سیروس علی آبادی چند ساله دیگه باید بشینمپرپر شدن عمرو ببینمچند ساله دیگه باید تو دنیاروز ا برن و تو رو نبینمعمر مونده باقیمی خوام بشه تلافیدر عالم مستی در خدمت ساقیمیگن حال خوشیه وقتی که مستیمیگن بیخیالشی کی بودی کی هستیعجب حال خوشیه وقتی که مستیمیگن بیخیالشی کی بودی کی هستیچه حال خوشیه مستینه غم داره نه شکستیمن همسفر دلای خستمخاکم که به زیر پا نشستمرمز و راز عشق و خوب میدونممن عاشقمو باده به دستمهر شب تا سحر پیاله دستمگفتم نکنه باده پرستمیک شب یا دو شب رو توبه کردمدیدم نمیشه دوباره مستممیگن حال خوشیه وقتی که مستیمیگن بیخیالشی کی بودی کی هستیعجب حال خوشیه وقتی که مستیمیگن بیخیال

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ سرنوشت از رامین بی باک

عاشق با تو بودنم , نگو نمیشهدستاتو تو دستم بذار , واسه همیشهرامین بی باک - سرنوشتدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...» ترانه سرا ( سعید نظری ) دست سرنوشت زمونه ما رو آشنا کردخوش بختی توی دنیادیگه رو به ما کردموندم میون راهی کهواسم آرزو بوددیدن چشمای تودیدن خواب بود , دیدن خواب بودحالا که تو هستی کنارم , غصه ای ندارملحظه به لحظه ی عمرم و هدیه از تو دارمعاشق با تو بودنم , نگو نمیشهدستاتو تو دستم بذار , واسه همیشهحالا خوش بخترین آدم روی زمینمدیگه عمرم تمومه اگه تو رو نبینمچشمای خیس و تر من , بهونه گیرهمی خواد تو رو نگاه کنه , آروم بگیرهبذار دوباره دستاتو به دور دستامبگو دلت تنگ برام ,واسه ی چشمام  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: 128حجم: 3.71 مگابایتمدت: 4:03

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ خاکستر از محسن چاوشی

مثل يه کابوس اومدي و رفتيآتيش به زندگيم زدي و رفتيمحسن چاوشی - خاکستردانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...» ترانه سرا ( حسين صفا )» آهنگ ساز : ( محسن چاوشي )» تنظيم : ( محمد رضا آهاري )وقتي که رفت و منو از ياد بردهرچي که داشتم همه رو باد بردتو کنج عزلت خودم نشستمهر چي که آينه بود زدم شکستمزخم زبون ها رو به جون خريدماز همه حتي از خودم بريدمچه عشق نا روايي ، چه درد بي دواييچه زخم نا تمومي ، چه سرنوشت شوميبا تو ام ، اي که آبروم رو برديکشتي منو اما خودت نمرديمثل يه کابوس اومدي و رفتيآتيش به زندگيم زدي و رفتيرفتي و من موندم و خاکسترمبلاي تو کاش نمي اومد سرممثل يه کابوس اومدي و رفتيآتيش به زندگيم زدي و رفتيوقتي که رفت و منو از ياد بردهر چي که داشتم همه رو باد بردتو کنج عزلت خودم نشستمهر چي که آينه بود زدم شکستمزخم زبون ها رو به جون خريدماز همه حتي از خودم بريدمچه عشق نا روايي ، چه درد بي دواي

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ میخونه بی شراب از مهستی

مثل تموم عالم حال منم خرابه خرابه خرابهمثل تموم بختها بخت منم تو خوابه تو خوابه تو خوابهسنگ صبورم اینجا طاقت غم نداره نداره ندارهطاقت اینکه پیشش گریه کنم نداره نداره ندارهحالی واسم نمونده دنیا برام سرابهداد می زنم که ساقی میخونه بی شرابهمهستی - میخونه بی شرابدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...مثل تموم عالمحال منم خرابه خرابه خرابهمثل تموم بختهابخت منم تو خوابه تو خوابه تو خوابهسنگ صبورم اینجاطاقت غم نداره نداره ندارهطاقت اینکه پیششگریه کنم نداره نداره ندارهحالی واسم نموندهدنیا برام سرابهداد می زنم که ساقیمیخونه بی شرابهیادی نکردی از منرسم رفاقت این بود --- رسم رفاقت این نیستاشکی برام نریختیعشق و صداقت این بود --- عشق و صداقت این نیستدشمن راه دورمدردلم زیاده --- درد دلم زیادهجاده به جز جداییهیچی به من ندادهمثل تموم عالمحال منم خرابه خرابه خرابهمثل تموم بختهابخت منم تو خوابه تو خوابه تو

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ حس غریب از علی لهراسبی

علی لهراسبی - حس غریبدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ... شاعر: سیاوش پور شیر محمدآهنگ ساز: محمدرضا چراغعلیتنظیم: محمدرضا چراغعلی  تو همون حس غریبی که همیشه با منیتو بهوونه ی هر عاشق واسه زنده بودنیتو امید انتظاری تو دلای ناامیدمثل دیدن ستاره تو شبای ناپدیدچه غریبونه گذشتند جمعه های سوت و کورهنوز اما نرسیدی ای تجلی ظهوربا تو ام، با تو که گفتی، تکیه گاه عاشقاییمیدونم یه دنیا نوری، ساده ای، بی انتهاییمث لالایی بارون، تو کویر بی صداییتو خود عشقی، میدونم، ناجی فاصله هاییتو همون حس غریبی که همیشه با منیتو بهوونه یه هر عاشق باسه زنده بودنیتو امید انتظاری تو دلای ناامیدمثل دیدن ستاره تو شبای ناپدیدعمریه دلم گرفته گله دارم از جداییغایب همیشه حاضر تو کجایی، تو کجاییتو کجایی، تو کجایی  دریافت: 4shared - persiangig - picofile کیفیت: اورجینال 320 آلبوم:دریایی هاحجم: 11.04مدت: 4:56

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ شانه هایت از هایده

هایده - شانه هایتدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...   سر به روي شانه هاي مهربانت ميگذارمعقده ي دل ميگشايم گريه ي بي اختيارم از غم نامردمي ها بغضها در سينه دارمشانه هايت را براي گريه كردن دوست دارم. دوست دارم شانه هايت را براي گريه كردن دوست دارم. دوست دارمبي تو بودن را براي با تو بودن دوست دارم. دوست دارم خالي از خودخواهي من.برتر از الايش تن من تورا بالا تر از تن.برتر از من دوست دارمشانه هايت را براي گريه كردن دوست دارم. دوست دارم عشق صدها چهره دارد.چشم تو آيينه دار عشقعشق را در چهره ي آيينه ديدن دوست دارم در خموشي چشم من را مثل آه و گفتگوهاست من تورا برجسته ي محراب ديدن دوست دارممن تورا بالا تر از تن.برتر از من دوست دارم              سر به روي شانه هاي مهربانت ميگذارمعقده ي دل ميگشايم گريه ي بي اختيارم از غم نامردمي ها بغضها در سينه دارمشانه هايت را براي گريه كردن دوست دارم. دوست دا

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ هزار و یک شب از ابی

میخوام تو رو ببینمنه یک بار نه صد بار به تعداد نفسهامابی - هزار و یک شبدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: اردلان سرفرازآهنگ ساز: فرید زولاندتنظیم: منوچهر چشم آذر  اگرچه جای دل دریای خون در سینه دارم ولی در عشق تو دریایی از دل کم می آرماگرچه روبروئی مثل آئینه با من ولی چشمام بسم نیست برای سیر دیدننه یک دل نه هزار دل همه دلهای عالمهمه دلها رو میخوام که عاشق تو باشمتوئی عاشق تر از عشق توئی شعر مجسم تو باغ قصه از تو سحر گل کرده شبنمتو چشمات خواب مخملشراب ناب شیراز هزار میخونه آواز هزارو یک شب رازمیخوام تو رو ببینمنه یک بار نه صد بار به تعداد نفسهامبرای دیدن تو نه یک چشم نه صد چشم همه چشما رو میخوامتو رو باید مثل گلنوازش کرد و بوئیدبا هرچی چشم تو دنیاست فقط باید تو رو دیدتو رو باید مثل ماه رو قله ها نگاه کردبا هرچی لب تو دنیاست تو رو باید صدا کردمیخوام تو رو ببینمنه یک بار نه صد بار

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ نفس بریده از محسن چاوشی و محسن یگانه

 تيغ و مي کشم رو رگهام مي پاشه خونم رو عکساتمحسن چاوشی و محسن یگانه - نفس بریدهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...به تو گفتم قبل رفتنت اگه نباشي يک روز - کاري با دنيا ندارم به تو گفتم خودمو مي کشمو پر مي زنم تو آسمونا – بگو گفتم يا نگفتم به تو گفتم زنده ام با نفس خيال چشمات – چشاتم تنهام گذاشتن حالا من موندم و تيغ و رگ دست و عکس پاره تو و من – بگو گفتم يا نگفتم مگه بهت نگفته بودم بي تو روزگار من تيره و تاره حالا روزگار من بعد سفر کردن تو طناب داره تيغ و مي کشم رو رگهام مي پاشه خونم رو عکسات تنونه سدي بسازه رنگ چشمات سيل اشکات دریافت: 4shared - persiangig - picofile 

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ نمیاد از گوگوش

اون که من دوسش دارم از خونه بیرون نمیادگوگوش - نمیاددانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آسمون ابریه اما دیگه بارون نمیادصدای گریه بارون توی ناودون نمیاداون که من دوسش دارم از خونه بیرون نمیادواسه این دل تنها دیگه مهمون نمیادنمیاد نمیاد نمیاد تا بدونه جای خالیش تو خونهواسه من یه زندونهدیگه اون دوست ندارهواسه من گل بیارهروی موهام بذارهیادمه روزی که آشنا شدیمروزی که مثل دو غنچه وا شدیموقتی اون با بوسه لبهامو می بستنمبارون رو لبامون می نشستنمیاد نمیاد نمیاد تا بدونه جای خالیش تو خونهواسه من یه زندونهدیگه اون دوست ندارهواسه من گل بیارهروی موهام بذارهآسمون ابریه اما دیگه بارون نمیادصدای گریه بارون توی ناودون نمیاداون که من دوسش دارم از خونه بیرون نمیادواسه این دل تنها دیگه مهمون نمیادنمیاد نمیاد نمیاد تا بدونه جای خالیش تو خونهواسه من یه زندونهدیگه اون دوست ندارهواسه من گل بیارهروی موهام بذا

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ اسیر از مهستی

قلب مني چه جوري يه روز ازت جداشم عشق مني نميشه دوست نداشته باشممهستی - اسیردانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ... كي دل سنگ سنگت از دل من خبر داشت اشكاي گرم گرمم كي تو دلت اثرداشت وقتي هنوز به يادت گريه مياد سراغم عشق تو هستم انگار پيش تو داده باقي قلب مني چه جوري يه روز ازت جداشم عشق مني نميشه دوست نداشته باشم قلب مني چه جوري يه روز ازت جداشم عشق مني نميشه دوست نداشته باشم فكر مي كنم تو مهربون هنوز دلت پيش منه ببين يه عاشق چه جوري هي خودش و گول ميزنه فكر مي كنم من بميرم عمر تو هم تموم بشه ببين يه عاشق چه جوري اسير قلب پاكشه قلب مني چه جوري يه روز ازت جداشم عشق مني نميشه دوست نداشته باشم قلب مني چه جوري يه روز ازت جداشم عشق مني نميشه دوست نداشته باشم به من مي گفتي كه منو دوست داري مي ترسيدم من نباشم دق كني اما تو كه عاشق من نبودي فقط مي خواستي منو عاشق كني آه كه هنوز بي تو پريشونه دل آه

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ تصویر رویا از داریوش

تماشا کن تماشا کن چه بی رحمانه زیباییداریوش - تصویر رویادانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ... شاعر: روزبه بمانیآهنگ ساز: مهدی یراحیتنظیم: بهنود بهزادشب از مهتاب سر میره تمام ماه تو آبهشبیه عکسه یک رویاست تو خوابیدی جهان خوابهزمین دور تو می گرده زمان دست تو افتادهتماشا کن سکوت تو عجب عمقی به شب دادهتو خواب انگار طرحی از گل و مهتاب و لبخندیشب از جایی شروع می شه که تو چشماتو می بندیتو رو آغوش می گیرم تنم سر ریزه رویا شهجهان قد یه لالایی توی آغوش من جا شهتورو آغوش می گیرم هوا تاریک تر می شهخدا از دست های تو به من نزدیک تر می شهزمین دور تو می گرده زمان دست تو افتادهتماشا کن سکوت تو عجب عمقی به شب دادهتمام خونه پر می شه از این تصویر رویاییتماشا کن ، تماشا کن چه بی رحمانه زیباییدریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: 128 آلبوم: معجزه خاموشحجم: 3.54 مگابایتمدت: 3:51   

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ عشق دو حرفی از محسن چاوشی

نبض منو قلب تو باهم زدهمحسن چاوشی - عشق دو حرفیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...هميشه خسته از روزاي برفيعشق پريشون شده ي دو حرفيگفته بودم اگه دلت گرفته استکنج دلم جا واسه ي دلت هستشايد دلت خواست و پاهات نيومديا شايد هم دلت باهات نيومدهرچي که بود بذار که گفته باشمهرجا که هست دلت منم باهاشمعشقت گذشته از پل دشت پر از گلايولگمشده ي دو حرفي خسته ي روز برفيگفته باشم هنوزم اگه دلت گرفته استبيا که کنج قلبم جا واسه ي دلت هستحالا که تقويم من زمستوناش زيادهتو کوچه هاي سردش هميشه برف و بادهبايد بياي ببينم بهار خنده هاتوبيا بذار تموم شه روزاي برفي باتورنگ غمو به شعر شادم زدهدشت پر از گلايول غمزدهدلم ميخواد خودت بياي ببينينبض منو قلب تو باهم زدهعشقت گذشته از پل دشت پر از گلايولگمشده ي دو حرفي خسته ي روز برفيدریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: 320آلبوم: لنگ کفشحجم: 7.21مدت: 5:15

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ای بی وفا از حجت درولی

زجر کُشم می کنه جای خالیتحجت درولی - آی بی وفادانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آی بی وفا کجا رفت قول و قرارتچه نفرینی کنم بده یکم عذابتآی بی وفا حرمتمو شکستیبه من بگو حالا یارکی هستیآی بی وفا عشق تو داغونم کرددربدرو سربه بیابونم کردمن که واست خوب بودم حرف نداشتمازخودم زدم واسه تو کم نذاشتمحاله من بدُ حال تو عالیزجر کشم می کنه جای خالیتمن اینجا جون می دم تو بی خیالیچه جور دلت میاد پا رو دلم بذارینگو به قلبم بااون می مونیچه جوردلت می اد اخه چه جور می تونیمن بدون تو می میرم اصلا  می دونی؟خیلی بی معرفتی..دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: 320حجم: 8.66مدت: 3:44

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ اون که رفته بیخیالش از محمد زارع

بي خيالش مگه تو چند سال جووني...محمد زارع (کیارش) - اون که رفته (بیخیالش)دانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...تنظیم: اسماعیل حسینیهی نشین قصه نخور رفته که رفتهدل از عاشقی نبر رفته که رفتهاگه عاشق تو بود تنها نمی رفتشده پا به پات میسوخت اما نمی رفتبیخیالش مگه چند سال تو جوونیبیخیالش مگه چند سال تو میمونیبیخیالش اینا رسمه روزگارههمشون کاره خداست حکمتی داره**********یاد حرفای قشنگشمیدونم واست عذابهدل تو خیلی گرفتهحالو روزتم خرابهاون که رفته خیلی وقتهخبری از تو ندارهاون یه ابره پر غبارهگاهی وقتا نمی بارهدیگه تنها شدی یوسکوت تو پر از غمههمه ی عالم و ادمواسه تو جهنمهاون که رفته دیگه رفتهدیگه برگشتن ندارهاگه دوست داشت نمی رفتدیگه تنهایی دوباره**********هی نشین قصه نخور رفته که رفتهدل از عاشقی نبر رفته که رفتهاگه عاشق تو بود تنها نمی رفتشده پا به پات میسوخت اما نمی رفتبیخیالش مگه چند سال تو جوو

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ سوگند از هایده

تو که نیستی خیال کن که دیگه، هیچکی باهام نیستهایده - سوگنددانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: لیلا کسری (هدیه)آهنگ ساز و تنظیم: آندرانیکبه چشمای تو سوگندکه عشقت واسه من رنگ جنونهبه چشمای تو سوگندکه عشقت مثل آتیشه تو قلبم مثل خونهاگه یار تو باشم با این دستای خسته امواسه تو لونه میسازم تو همین قلب شکسته امبه چشمای تو سوگند به چشمای تو سوگندمن اونقدر پر عشقممن اونقدر پر دردمکه عاشقای دنیا نمیرسن به گردمآخ دیگه خواب تو چشام نیستامیدی تو نگام نیستپر از دردم و ای وایکه یه درمون سر رام نیستیه درمون سر رام نیستبه چشمای تو سوگندکه عشقت واسه من رنگ جنونهبه چشمای تو سوگندکه عشقت مثل آتیشه تو قلبم مثل خونهبه چشمای تو سوگند به چشمای تو سوگندتو که نیستی خیال کن که دیگههیچکی باهام نیستدیگه هیچی تو این زندگیاونجور که میخوام نیستمن از غم مینویسم مینویسم که بخونیمن از دل مینویسم که غم عشقو بدونیتو

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ قصه عشق از ابی

ابی - قصه ی عشقدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: لیلا کسری (هدیه)آهنگ ساز: صادق نوجوکیتنظیم: صادق نوجوکیشب به اون چشمات خواب نرسهبه تو می‌خوام مهتاب نرسهبریم اونجا، اونجا که دیگهبه تو دست آفتاب نرسهعاشقت بودن عشق منهاینو قلبم فریاد می‌زنهگریه‌ی مستی داره صداماین صدای عاشق شدنهقصه‌ی عشقت باز تو صدامهیه شب مستی باز سر رامهیه نفس بیشتر فاصلمون نیستچه تب و تابی باز تو شبامهتو که مهتابی تو شب منتو که آوازی رو لب مناومدی موندی شکل دعاتوی هر یارب یارب منشب به اون چشمات خواب نرسهبه تو می‌خوام مهتاب نرسهبریم اونجا، اونجا که دیگهبه تو دست آفتاب نرسهشب به اون چشمات خواب نرسهبه تو می‌خوام مهتاب نرسهبریم اونجا، اونجا که دیگهبه تو دست آفتاب نرسهقصه‌ی عشقت باز تو صدامهیه شب مستی باز سر رامهیه نفس بیشتر فاصلمون نیستچه تب و تابی باز تو شبامهتو که مهتابی تو شب منتو که آوازی رو لب مناومدی موندی ش

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ منو تنها نذار از ارش

خودم قربونیتم یار جون جونیتمآرش قدیمی - منو تنها نذاردانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...یادته اولین لحظه دیدار قسم خوردیم برای هم بشیم یارولی من تا شدم رام تو رفتیگذاشتی منو با دلم گرفتارراضی شدی به مردن غرورمبه یادم اگه چه از تو دورمبه پات می افتادم چه عاجزانهاشکهای من میریخت چه کودکانهبه پای وعده بی اعتبارتنشسته این دلم چه صادقانهراضی شدی به مردن غرورمبه یادم اگه چه از تو دورم منو تنها نذار رو قلبم پا نذاربه دیدن دلم فقط بیا یه بارخودم قربونیتم یار جونجونیتممیون عاشقات منو نذار کنارمن اولین و آخرین خریدار اداتمهنوزم عاشق لحظه دیدن چشاتمراضی نشو به مردن غرورمبه یادتم اگر چه از تو دورمدریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: 128حجم:4.75 مگابایتمدت: 5:10

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ عشق پر زده از امیر قیامت

امیر قیامت و امیر اردلان و مجتبی اس اچ - عشق پر زدهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...[مجتبی]بیا پیشم بمون تنها نمونممی خوام تا ابد واست بخونممی خوام بگم عشق پرزدهتو دل من کلی غم زدهاگه بیای بمونی پیشمتا ابد راضی میشم[پانی]ته نشین شده عشقی که ما داشتیمشمع و پروانه که سوختند ما کاشتیم[امیر اردلان]عشق از سه حرف تشکیل شدهع ش ق اینجوری تعریف شدهعلاقه شدید قلبی معنی شدهدوست داشتن با عشق درگیر شدهعشق پر زده تنهاممیای پیشم فردامثال عشقمون مثل آدم و حواعشق پر زده تو ور خدا برگرددیدی قیامت همه جوره باهات سر کرد[پانی]زیر لب اسمم و می کردی زمزمهشنیدم خونه عشقت اومده زلزله[امیر اردلان]میدونم قلبت برام دلتنگههمه حرفایی که میزنم یکرنگهمی اومدی پیشم می کرد قلبم تاپ تاپهر وقت می رفتی ساعت می کرد تیک تاکاینو بدون عاشقتم صد در صدهمیشه تو دریایی و قطرم من[پانی]حالا منم همونیکه چشماش خیسهبه عشق تو اشکاش دانلودآهنگ چه خواب دیده روزگار حمیرا

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ قلک چشات از سیمین غانم

تو اونی ، همونیسیمین غانم - قلک چشاتدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: سعید دبیریآهنگ ساز: فریبرز لاچینیتو همونی که تو رویام تو رو من خواب می دیدمتو چشات آسمون و آفتاب و مهتاب می دیدمزلفاتو شب می خره تا توی اون لونه کنه مث من صد تا دلو عاشق و دیوونه کنه تو اونی ، همونی از تو قلک چشات سکه های رنگارنگ می ریزه روی هوابا صدای خنده هات می شه از ستاره پر آسمون رو سیا تو اونی ، همونی تو همونی ، اگه شب قصه بگی چشم بی خوابمو پر خواب می کنی تو همونی ، اگه با من بمونی منو از آرزو سیراب می کنی تو اونی ، همونی از تو قلک چشات سکه های رنگارنگ می ریزه روی هوابا صدای خنده هات می شه از ستاره پر آسمون رو سیا تو اونی ، همونیدریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: اورجینال 320آلبوم: قلک چشات

نمایش ادامه مطلب


توی این شبای تنها هوای تو را دارم

ناشناس - نامعلومدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...توی این شبای تنها هوای تو را دارم آخه نیستی تو کنارم دیگه طاقت ندارم به تو دل سپرده بودم اما تو نموندی برام  همه رویایی که دیدم چه آسون شد یه سراب چه طور دلت اومد اینجا تنهام بذاری نمی دونستی خودتم هیچ کس رو جز من نداری  گذاشتی رفتی از خیالم نگفتی بی تو می میرم نگفتی با رفتن تو تو چنگ عشقت اسیرم چقدر به پات نشستم چه غرورم و شکستم توی بی راهه ی این عشق بازم چشام رو بستم اما دوستم نداشتی فقط بازیچه ی دستت بودم  شدی حسرت توی سینه آتیش زدی تو به تارو پودمدریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: 128

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ خورشید از سرژیک

(درخواستی)سرژیک - خورشیددانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...همه عاشقا وقتی به پات نشستنمیگن از عشقشون که عاشق هستنهمه عاشقا وقتی به پات نشستنمیگن از عشقشون که عاشق هستنعاشق هستنعاشق هستنخورشید که در اومد حوصلم سر اومدای ماه چه قشنگینرو ز پشت این بومسالار جهانیخدای عاشقاییبا عشق زمونهعاشق رو به معشوق می رسونیسالار جهانیخدای عاشقاییبا عشق زمونهعاشق رو به معشوق می رسونیعاشق رو به معشوق می رسونیهمه عاشقا وقتی به پات نشستنمیگن از عشقشون که عاشق هستنهمه عاشقا وقتی به پات نشستنمیگن از عشقشون که عاشق هستنقمار عشق کمی سخته ولیاگه بردی بدون غم نداریقمار عشق کمی سخته ولیاگه بردی بدون غم نداریدختر ایرونی تو این زمونهنمی خوره گول هیچ نوع بهونهتا بهش میگی سلام عزیزممیگه عاشقتم قسم بخور که عاشق هستماون وقت هی برات ناز میکنهنازو با ساز میکنهابروها بالا پایین هی همچین همچینهمچین همچین همچین همچین میکنه

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ چراغ قرمز از علی باقری

علی باقری - چراغ قرمزدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...از کوچه ها ی شهر که رد میشم حالم از خودم به هم میخوره دلم از خودم از همه میگیرهانگار یکی داره روحم رو میخورهاز چراغ قرمز های طولانی از نگاه هائی که با کنایه رد میشمدختر های گل فروش و گدائیکه سر چهارراه رو غرور رو بلد میشممیخوام که بکنم از همه چی دیوونه وار برممهم نیست کجا فقط حفظ کنم که مسافرمبه دقیقه های تکرار نمی خوام عادت کنمنمیتونم به بی کسیم بازم خیانت بکنماز جمله ی همیشگیه دست به خونه پدر که هر روزتو سرم میکوبهاز مادری که هر صبح طلاقشو میخوادشب از بی کسی دوباره با پدرخوبهاز خودم از تو از خانواده میگذرم با تموم بی رحمیجای من نیستی که دارم دیو ونه میشم از عادت نمی فهمیاز چراغ قرمز های طولانی از نگاه هائی که با کنایه رد میشمدختر های گل فروش و گدائیکه سر چهارراه رو غرور رو بلد میشممیخوام که بکنم از همه چی دیوونه وار برممهم نیست

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ دل دیونه از امید نوری

بخدا عشقي نمونده دلم انگاري غروبه همه زندگيم خزونهامید نوری - دل دیونهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...واسه رسيدن به تو ديگه چكار كنمآخه چقدر خودمو جلوي تو خار كنمآخه چندبار ديگه ميخواي دلموبشكنيتوي خوابم نميبينم كه تو مال منيطفلي دلم چقدر نشست پاي تو گريه كردآخر چي شد نصيبش تنها يك نگاه سردنذار تنها بمونم هميشه با گريهامتورو خدا بيا كار تو بكن برامدل ديونه ي منو كسي نميتونه ببينه كه شده دربه درودل ديونه ي منو كسي نميتونه ببينه كه زده سيم آخروبخدا عشقي نمونده دلم انگاري غروبه همه زندگيم خزونهدل ديونه ي منو كسي نميتونه ببينه كه شده دربه درودل ديونه ي منو كسي نميتونه ببينه كه زده سيم آخرواز تو گذشتم چون نميتونم ببينم اشك تو رواز تو گذشتم چون نميتونم بمونم پيش تواز تو گذشتم چون نمی خواستم باشم مدیونه تواز تو گذشتم چون نمی تونم بمونم پای تودریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: 1

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ شیرین و فرهاد از شادمهر

همه فکر می‌کنیم عاشقیم ‌ای وای منشادمهر عقیلی - شیرین و فرهاددانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...می‌خوام بگم قصهٔ شیرین و فرهادو منکه چجوری شدن عاشق و دلدار همهمه فکر می‌کنیم عاشقیم ‌ای وای منولی‌ کور خوندی دنیای منروزی روزگاری فرهاد منعاشق شیرین شد ‌ای وای مندست بر قضا شیرین منجایی‌ اسیر شد ‌ای وای مناز عشق بی‌خبر شیرین منوای وای وای فرهاد منوای وای وای شیرین من********شیرین توُ دست پادشاهفرهاد اسیر یک نگاهشیرین توُ دست پادشاهفرهاد..................حالا دیگه فرهاد واسهٔ شیرین منراهی‌ نداره جز کندن کوه غمحالا دیگه تیشه شد همراه منآخه شیرینو می‌خواد فرهاد منروزی روزگاری از کوه غمپیر مخوفی رفت پیش فرهاد منپیر مخوف گفت به فرهاد منشیرین تو مرده‌ ای وای مناز حسادتش بود اون پیر زنوای وای وای فرهاد منوای وای وای شیرین منحالا دیگه تیشهٔ همراه غمشده دیگه قاتل فرهاد منحالا دیگه تیشهٔ همراه غمشده

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ عروس من از محسن چاوشی

وقتی که خیلی تنهام , قهر نکن با چشماممحسن چاوشی - عروس مندانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: حسین صفاآهنگ ساز: محسن چاوشیتنظیم: شهاب اکبریببخش عروس قصهدلم جوونی کردهبا تو اگه یه لحظهنامهربونی کردهچه سرنوشت خوبیوقتی خود خدا همبرای خوشبختیمونپا درمیونی کردهعروس خوب قصهعروس آرزوهاموقتی که خیلی تنهامقهر نکن با چشمامقهر نکن عشق منقهر تو آتیشمهمن نمی خوام بسوزموقتی دلت پیشمهبرای داشتن توچه راه دوری رفتمدلم می خواد بدونیراهُ چه جوری رفتمببخش عروس قصهدلم جوونی کردهبا تو اگه یه لحظهنامهربونی کردهچه سرنوشت خوبیوقتی خود خدا همبرای خوشبختیمونپا درمیونی کردهعروس خوب قصهعروس آرزوهاموقتی که خیلی تنهامقهر نکن با چشمامقهر نکن عشق منقهر تو آتیشمهمن نمی خوام بسوزموقتی دلت پیشمهبرای داشتن توچه راه دوری رفتمدلم می خواد بدونیراهُ چه جوری رفتمقهر نکن عشق منقهر تو آتیشمهمن نمی خوام بسوزموقتی دلت پیشمهدر

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ طاقت بیار از فریدون اسرایی

فریدون آسرایی - طاقت بیاردانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: حسین غیاثیآهنگ ساز: فریدونتنظیم: پاشا یثربیطاقت بیار, طاقت بیار,تو این روزای انتظار طاقت بیار طاقت بیار تو سردی شبای تار.طاقت بیار اون قلب تو به دست تنهایی ندهفانوس چشماتو ببند به این شبای غم زده روزای خوب جا نذار تو سختی های روزگار به خاطر منم شده طاقت بیار طاقت بیار طاقت بیار طاقت بیار تو این روزای انتظار طاقت بیار طاقت بیارتو سردی شبای تارزمزمه ی رسیدنه پشت سکوت جاده ها چند تا قدم مونده فقط به خاطر خدا بیاخسته ای کوله بارتو رو شونه های من بذارراه زیادی اومدیم طاقت بیار طاقت بیارنگو شکستی نگو بردی منم مثل تو دلم گرفتهباید بمونی طاقت بیاری تو روزگاری که غم گرفتهطاقت بیار طاقت بیار تو این روزای انتظار طاقت بیار طاقت بیارتو سردی شبای تاردریافت: 4shared - persiangig - picofile

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ کوچه شهر دلم از فریدون فروغی

فریدون فروغی - کوچه شهر دلمدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...» ترانه سرا ( حسین نجفیان )» آهنگ ساز : ( کورش یغمایی )کوچه شهر دلماز صدای پای تو خالیهنقش صد خاطره از روزای دورعابر این کوچه خیالیهبه شب کوچه ی دل دیگه مهتاب نمیادتوی حجله ی چشام عروسِ خواب نمیادکوچه ی شهر دلم بی تو کوچه ی غمههمه روزاش ابریه، روز آفتابیش کمهغم تنهایی داره کوچه ی دل بدون توهمه شعر دفترمن مال تو برای توبوی دستای تو داره غربت دستای منیاد قصه های تو، مونس لحظه های من به شب کوچه دل دیگه مهتاب نمیادتوی حجله ی چشام عروسِ خواب نمیادکوچه شهر دلم بی تو کوچه غمههمه روزاش ابریه روز آفتابیش کمهدریافت: 4shared - persiangig - picofile

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ یه روز خوب میاد از هیچکس

یه روز خوب میاد ...هیچکس - یه روز خوب میاددانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...یه روز خوب میادکه ما هم رو نکشیمبه هم نگاه بد نکنیمبا هم دوست باشیم ودست بندازیم روی شونه های هم، آهامثل بچگیا توو دبستانهیچ کدوممون هم نیستیم بی کاردر حال ساخت و ساز ایرانواسه اینکه خسته نشی، این بارمن خشت می زارم، تو سیمانبعد این همه بارون خونبالاخره پیداش می شه رنگین کموندیگه از سنگ ابر نمی شه آسمونبه سرخی لاله نمی شه آب جوبموذن اذان بگوخدا بزرگه بلا به دورمامان امشب واسمون دعا بخون!******تا جایی که یادمه این خاک همیشه ندا می دادیه روز خوب میاد که هرج و مرز نیستو توی شلوغیا به جا فحشبه هم شیرنی می دیم و زولبیا،،، بامیه!همه شنگولیمو همه چی عالیهفقط جای رفیق هامون که نیستن خالیهخون می مونه توی رگ و آشنا! (چسبیده به مصراع بعد)نمی شه به آسمون و آسفالتدیگه فوواره نمی کنه، لخته نمی شه!هیچ مادری سر خاک بچه نمی ره

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ دوست داشتم از محسن چاوشی

به تو فکر کردن عجب حالی دارهمحسن چاوشی - دوسِت داشتمدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: حسین صفاآهنگ ساز: محسن چاوشیتنظیم: محسن چاوشیتو این فکر بودم که با هر بهونهیه بار آسمونو بیارم تو خونهحواسم نبود که به تو فکر کردنخودِ آسمونه، خودِ آسمونهتوو دنیای سردم به تو فکر کردمکه عطرت بیاد و بپیچه تو باغچهبیای و بخندی تا باز خنده هاتومثه شمعدونی بزارم رو طاقچهبه تو فکر کردم به تو آره آرهبه تو فکر کردم که بارون ببارهبه تو فکر کردم دوباره دوبارهبه تو فکر کردن عجب حالی دارهتو و خاکِ گلدون باهم قوم و خویشینمن و باد و بارون رفیقِ صمیمیاز این برکه باید یه دریا بسازیمیه دریا به عمقِ یه عشقِ قدیمیدوست داشتم با تمامِ وجودمعزیزم هنوزم تورو دوست دارمالهی همیشه کنارِ تو باشمالهی همیشه بمونی کنارمبه تو فکر کردم به تو آره آرهبه تو فکر کردم که بارون ببارهبه تو فکر کردم دوباره دوبارهبه تو فکر کردن عجب

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ گل رویایی از امید

امید - گل رویاییدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...» ترانه سرا ( بابک رادمنش )» آهنگ ساز : ( بابک رادمنش )» تنظیم : ( بابک رادمنش )لی لی لی لی لیلی لی لی لی لیلی لی لی لی لیلی لی لی لی لیمنی که بار غم روتا پای جون کشیدمتو رو پیدا کردمبه آرزوم رسیدموقتی که در نگاهتطلوع عشق و دیدمدیدم شراب نابیسبو سبو چشیدمای گل رویاییای مظهر زیباییتو عروس شهر افسانهاییعاشقت میمونمقدر تو رو میدونمنیاد اون روزیکه بی تو بمونمتوی مروارید اشکاتخودم و چه ساده دیدمگل عشق و از نگاهتمثل یک ستاره چیدماومدی از پشت ابرااز تو قصه و کتابمبا همون نگاه اولواسه دردام چاره دیدمای گل رویاییای مظهر زیباییتو عروس شهر افسانهاییعاشقت میمونمقدر تو رو میدونمنیاد اون روزیکه بی تو بمونمعشق به رنگ دریاستبه رنگ آسمونبه رنگ چار فصل خدا میمونهعشق بهار زیباستبهار بی خزونههدیه ای از خدای عاشقونهای گل رویاییای مظهر زیباییتو عروس شهر

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ هانی از شهرام صولتی

شهرام صولتی - هانیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...هانی عشقو عسلمهانی شعرو غزلمهانی دنیا مال ماهمه عشقا مال ماهانی دنیا مال ماهمه عشقا مال ماواسه از عشق تو گفتن من کدوم شعرو بدونمکدوم اهنگو بسازم کدوم اوازو بخونممن هنوزم که هنوزه تو نگام عشقه و خواهشتو با دستای قشنگت برسونم به نوازشهانی عشقو عسلمهانی شعرو غزلمهانی دنیا مال ماهمه عشقا مال ماهانی دنیا مال ماهمه عشقا مال مااگه قلبم یه کویرهدستام از شاخه ارهبرسونم به یه ابریکه بباره که ببارهتو میای باچه امیدیمیگم از عمر دوبارهدس میذاری روی قلبممینویسی که بهارههانی عشقو عسلمهانی شعرو غزلمهانی دنیا مال ماهمه عشقا مال ماهانی دنیا مال ماهمه عشقا مال ماهانی عشقو عسلمهانی شعرو غزلمهانی عشقو عسلمهانی شعرو غزلمواسه از عشق تو گفتن من کدوم شعرو بدونمکدوم اهنگو بسازم کدوم اوازو بخونممن هنوزم که هنوزه تو نگام عشقه و خواهشتو با دستای قشنگت برسونم به

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ Im Calling You از Outlandish

Outlandish - Callin’ Uدانلود آهنگ + متن آهنگ + ترجمه آهنگ در ادامه مطلب ...I'm callin' UWhen all my goals, my very soulAin't fallin' throughI'm in need of UThe trust in my faithMy tears and my ways is drowning soI cannot always show itBut don't doubt my loveI'm callin' UWith all my time and all my fightsIn search for the truthTryin' to reach USee the worth of my sweatMy house and my bedAm lost in sleepI will not be false in who I am As long as I breatheOh, no, noI don't need nobody& I don't fear nobodyI don't call nobody but UMy One & OnlyI don't need nobody& I don't fear nobodyI don't call nobody but UU all I need in my lifeI'm callin' UWhen all my joyAnd all my love is feelin' goodCuz it's due to USee the time of my lifeMy days and my nightsOh, it's alrightCuz at the end of the day I sti

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ رفیق خوب از محسن چاوشی

هنوز هم خیال کن کنار تو نشسته اممنی که در جوانی ام به خاطرت شکسته اممحسن چاوشی - رفیق خوبدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...من از تو دل نمی بُرم اگر چه از تو دلخورماگر چه گفته ای برو به خاطرات بسپرمهنوز هم خیال کن کنار تو نشستهمنی که در جوانی ام به خاطرت شکسته امتو در سراب آیینه شبانه خنده می کنیمن شکست داده را خودت برنده می کنینیامدی و سالها ازت به جاده دوختمبیا ببین که بی تو من چه عاشقانه سوختمرفیق روزهای خوب رفیق خوب روزهاهمیشه ماندگار من همیشه در هنوز هاصدا بزن مرا شبیبه غربتی که ساختیبه لحظه ای که عشق را بدون من شناختیمن از تو دل نمی بُرم اگر چه از تو دلخورماگر چه گفته ای برو به خاطرات بسپرمهنوز هم خیال کن کنار تو نشستهمنی که در جوانی ام به خاطرت شکسته امتو در سراب آیینه شبانه خنده می کنیمن شکست داده را خودت برنده می کنینیامدی و سالها نظر به جاده دوختمبیا ببین که بی تو من چه عاشق

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ تقدیر از شادمهر

شادمهر عقیلی - تقدیردانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...» شاعر: مونا برزویی» آهنگ ساز: شادمهر عقیلی» تنظیم: شادمهر عقیلیباید تو رو پیدا کنم شاید هنوزم دیر نیست توساده دل کندی ولتقدیر بی تخصیر نیست با اینکه بی تابه منیبازم منو خط میزنی باید تو رو پیدا کنمتو با خودت هم دشمنی کی با یه جمله مثل منمیتونه آرومت کنهاون لحضه های آخر ازرفتن پشیمونت کنه دلگیرم از این شهر سرداین کوچهای بی عبوروقتی به من فکر میکنیحس میکنم از راه دورآخر یه شب این گریها سوی چشامو می بره عطرت داره از پیرهنی که جا گذاشتی می پرهباید تو رو پیدا کنمهر روز تنها تر نشیراضی با من بودنتحتی از این کمتر نشی پیدات کنم حتی اگرپروازمو پر پر کنیمحکم بگیرم دستتو احساسمو باور کنیپیدات کنم حتی اگرپروازمو پر پر کنیمحکم بگیرم دستتو احساسمو باور کنیباید تو رو پیدا کنم شاید هنوزم دیر نیستتوساده دل کندی ولتقدیر بی تخصیر نیستباید تو رو پید

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ جاودانگی از مازیار فلاحی

مازیار فلاحی - جاودانگیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...قطره بارونه دلم خلوت زندون دلملیلای بی دریای من گریه مجنونه دلمابرکبودمن تویی بودونبودمن توییمهرسجودمن تویی وای به روزگارمنهواتویی نفس تویی لحظه پیش و پس توییعاشق درقفس منم ای دل بی قراره منگریه منم ابرتویی دردمنم صبرتوییبارش بی وقفه منم ای دل بیقرارمنهدهدمن هدی من همدم باوفای منخبرببربه عشق من به عشق من خدای منعاشق دیدارمنم محوپدیدار توییخسته و بیمارمنم عشق تویی یارتوییهواتویی نفس تویی لحظه پیش و پس توییعاشق درقفس منم ای دل بی قراره منگریه منم ابرتویی دردمنم صبرتوییبارش بی وقفه منم ای دل بیقرارمنپیکوفایلپرشین گیگ

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ای غم من از داریوش

سرد وخموش دل من ، نامهربون دل توتا کی باید تنها باشه ، این دل دیوونه منداریوش - ای غم مندانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...ای غم من مونس من شبها درازهسوزم از این غم چه کنم که چاره سازهگریه تو خنده تو پر از نیازهاین دل غم دیده من در سوز و سازهسرد وخموش دل مننامهربون دل توتا کی باید تنها باشهاین دل دیوونه منمثل یه رسوای که دل آتش زده جان وتنممن خونه ای سرد و خموشممن مستم و من باده نوشمبار غمت بر دل نشسته پیوند یاری ها گسستهامشب چه گویم با دلم دیگر نمیایی برمامشب چه گویم با دلم دیگر نمیایی برمپیکوفایلپرشین گیگ

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ گل هیاهو از فریدن اسرایی

فریدون آسرایی - گل هیاهودانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آهای خوشگل عاشق آهای عمر دقایقآهای وصله به موهای تو سنجاق شقایقآهای ای گل شب‌بو آهای گل هیاهوآهای طعنه زده چشم تو به چشمای آهودلم لاله عاشق آهای بنفشه ترنکن غنچه نشکفته قلبم رو تو پرپرمن که دل به تو دادم چرا بردی ز یادمبگو با من عاشق چرا برات زیادمآهای صدای گیتار آهای قلب رو دیواراگه دست توی دستام نذاری خدانگهدارخدانگهدار...خدانگهدار...خدانگهدار...خدانگهدار...دلت یاس پراحساسه آی مریم نازمتا اون روزی که نبضم بزنه ترانه‌سازمبرات ترانه‌سازم تو آهنگی و سازمبیا برات میخوام از این صدا قفس بسازمآهای خوشگل عاشق آهای عمر دقایقآهای وصله به موهای تو سنجاق شقایقآهای ای گل شب‌بو آهای گل هیاهوآهای طعنه زده چشم تو به چشمای آهودلم لاله عاشق آهای بنفشه ترنکن غنچه نشکفته قلبم رو تو پرپرمن که دل به تو دادم چرا بردی ز یادمبگو با من عاشق چرا برات

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ چکاوک از داریوش

داریوش - چکاوکدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...» شاعر: ایرج جنتی عطائی» آهنگ ساز: فرید زولاند» تنظیم: تیگران ساکیانکـجــای ایـن جــنـگـل شــبپنهون می شی خورشیدکمپشـت کدوم ســد ســکـوتپـر مـی کــشــی چــکـاوکمچرا بـه من شک می کنیمـن کـه مـنـــمبـرای تــولبـریـزم ازعـشــق تــو وسـرشــارم از هــوای تــودسـت کدوم غزل بـدمنـبــض دل عـاشـقـمـوپشت کدوم بهانه بازپنهون کنم هق هقـموگـریه نمی کنمنـــروآه نمی کـشـم بشینحرف نمی زنـم بمـونبغض نمی کنمببیـنسفر نکن خورشیدکم ترک نکن منونرونبودنت مرگه منه راهییه این سفر نشونزار که عشق من وتواینجا به اخر برسهبری تو و مرگ من ازرفتن تو سر برسهگـریه نمی کنمنـــروآه نمی کـشـم بشینحرف نمی زنـم بمـونبغض نمی کنمببیـننـوازشــم کــن و بـبـیــنعشق می ریزه از صدامصدام کــن و ببـین که بازغنچه می دن تـرانه هاماگر چه من به چـشـم توکمـمقـدیمی امگمـمآتشـفشـان عـشـقـمـ

نمایش ادامه مطلب


دانلود دکلمه اشعار لورکا با صدای شاملو

آی، چه موحش پنج عصری بود !ساعت پنج بود بر تمامی ساعت‌ها !ساعت پنج بود در تاریکی شامگاه !***برو، ایگناسیو ! به هیابانگ شورانگیز حسرت مخور !بخسب ! پرواز کن ! بیارام ! ـ دریا نیز می‌میرد.شاملو - اشعار لورکادانلود دکلمه + متن دکلمه در ادامه مطلب ...زخم و مرگدر ساعت پنج عصر.درست ساعت پنج عصر بود.پسری پارچه‌ی سفید را آورددر ساعت پنج عصرسبدی آهک، از پیش آمادهدر ساعت پنج عصرباقی همه مرگ بود و تنها مرگدر ساعت پنج عصرباد با خود برد تکه‌های پنبه را هر سویدر ساعت پنج عصرو زنگار، بذرِ نیکل و بذرِ بلور افشانددر ساعت پنج عصر .اینک ستیزِ یوز و کبوتردر ساعت پنج عصر .رانی با شاخی مصیبت‌باردر ساعت پنج عصر .ناقوس‌های دود و زرنیخدر ساعت پنج عصر .کرنای سوگ و نوحه را آغاز کردنددر ساعت پنج عصر .در هر کنار کوچه، دسته‌های خاموشیدر ساعت پنج عصر .و گاو نر، تنها دلِ برپای ماندهدر ساعت پنج عصر .چون برف خوی کرد و عرق بر

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ عزیز جان از فریدون اسرایی

فریدون آسرایی - عزیزجاندانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...خسته و پرشانم در غم تو گریانماز همه گریزانم تا نهد زتن جانمتو که گفتی به پیش من بمانچرا چنین نهان مرا به حال خود رها کردیچرا ندیده ای که از دلت فراغ رود به آسمانچه گویدم مرا فدا کردیمگر که جان به لب رسدکه یادت از نطر رودچرا تو بی خبر زما رفتیچه میشود عیان شوی مرا عزیز جان شویبگو چرا بگو کجا رفتیدیده بر رهت دارم در دل شب تارمدر غم تو بیمارم تا دوباره برگردیبه هر کلام رفته ای به یک بهانه رفته ایدلم نشانه رفته ای بجویتم زبی نشان هادوباره به پیش من بیاببین که میشودبه پا نوای شور و نغمه هابه کوه و دشت و آسمان هاببین که دل شکسته ام به گوشه ای نشسته امبه جز تو دل نبسته ام دمی بمان به پیش من عزیز جانمزدیده خون شود روان به یادت ای امید جانزچشم من نشو نهان که در فراغ روی تو رسد خزانمدیده بر رهت دارم در دل شب تارمدر غم تو بیمارم تا دوباره

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ الکی از سیاوش قمیشی

سیاوش قمیشی - الکیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...» شاعر: افشین مقدم ترانه سرا» آهنگ ساز: سیاوش قمیشیمن فقط عاشق اینم ، حرف قلبت و بدونمالکی بگم جدا شیم ، تو بگی که نمی تونممن فقط عاشق اینم ، بگی از همه بیزاریدو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داریمن فقط عاشق اینم ، عمری از خدا بگیرماونقدر زنده بمونم ، تا بجای تو بمیرممن فقط عاشق اینم ، روزایی که با تو تنهامکار و بار زندگیم و بزارم برای فردامن فقط عاشق اینم ،وقتی از همه کلافم بشینم یه گوشه دنج ، موهای تو رو ببافم عاشق اون لحظه ام که ، پشت پنجره بشینمحواست به من نباشه ، دزدکی تو رو ببینممن فقط عاشق اینم ، عمری از خدا بگیرماونقدر زنده بمونم ، تا بجای تو بمیرممن فقط عاشق اینم ، عمری از خدا بگیرماونقدر زنده بمونم ، تا بجای تو بمیرمپیکوفایلپرشین گیگ

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ بوی گندم از داریوش

داریوش - بوی گندمدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...» شاعر: شهریار قنبری» آهنگ ساز: واروژانبوی گندم مال من هر چی که دارم مال تویه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تواهل طاعونی این قبیله مشرقیمتویی این مسافر شیشه ای شهر فرنگپوستم از جنس شبه پوست تو از مخمل سرخرختم از تاوله تنپوش تو از پوست پلنگبوی گندم مال من هر چی که دارم مال تویه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال توتوبه فکر جنگل آهن وآسمون خراشمن به فکر یه اتاق اندازه تو واسه خوابتن من خاک منه ساقهء گندم تن توتن ما تشنه ترین تشنهء یک قطره آببوی گندم مال من هر چی که دارم مال تویه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال توشهر تو شهر فرنگ آدماش ترمه قباشهر من شهر دعا همه گنبداش طلاتن تو مثل تبر تن من ریشهء سختطپش عکس یه قلب مونده اما رو درختبوی گندم مال من هر چی که دارم مال تویه وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تونباید مرثیه گو باشم واسه خاک تنمتو آخه

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ گل و خار از شهرام شکوهی

شهرام شکوهی - گل و خاردانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...» ترانه سرا ( شهرام شکوهی )» آهنگ ساز : ( شهرام شکوهی )» تنظیم : ( حسین کاشانیان )وقتی که باز صدای آب می پیچه توی کوچه هاپر میشه از عطر گل ها ... انگار تمومدنیامیشکفه غنچه گلی ... در آرزویزندگی ...براش همین کافیه که بهش بگن تو خوشکلی...نگاه گل به آسمون ... یه دمکنارش ننشستبه بوته خار دم دست،دلش رو یک نفس نبستچی شد...چرا این راه به سراب است...؟؟!!این همه خام و سست و خراب است...!!!؟یه روز یکی دید گل رو ،خواست بچینه تاج سر وتیزی تیغ ها رو که دید...عقلش بهش گفت که نروگل به خار گفت که چرا نمیشی از من ، تو جدا؟؟!برو میخوام تنها باشم...تو خیلی زشتی به خدا...!!شهریه صبح سرد خیلی زود...بوته خار اونجا نبودبا همه عشقی که داشت...با دلی که شکسته بودچشمای گل یه وقتی دید که دستی اونو از شاخه چیدنگاه گل هر جا که گشت ... بوته خاری رو ندید...!!چی

نمایش ادامه مطلب