دانلود ترانه های زیر خاکی

مطالب مرتبط

صداي دانلود اهنگ من امده ام از گوگوش متن ترانه

دانلود اهنگ اروم اروم ای خوب من از سهراب پاکزاد

آروم آروم ای خوب من از دوری تو دارم می میرمخوب می دونی تو عزیزم تا دنیا دنیاست پیش تو گیرمسهراب پاکزاد - آروم آروم ای خوب مندانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...بیا توی چشام نگاهکن تا ببینی حلقه اشک هنوز نشستهبیا دستام و بگیر که ببینی شدم خسته تر از خستهاز اون روزی که تو رفتی بغض هنوز تو گلوم نشستهپس کم کم گوش کن حرفام و حرفای من دل شکستهدل شکستهآروم آروم ای خوب من از دوری تو دارم می میرمخوب می دونی تو عزیزم تا دنیا دنیاست پیش تو گیرممن دیونتم خوب می دونی عشق و داری تو چشام می خونیدلم میگه که این دفعه اگه بیای همیشه پیشم می مونیرنگ چشات بوی موهات صدای قشنگ خنده هاتاین رویا نیست حقیقت دلم می خواد خودت بگی با اون صداتدوست دارم عزیز مهربونم بگو دوسم داری تا منم بدونمنکونه بری تنها بمونم بزار آروم شمتو رویا هام میگم عزیز جونم عاشقمی شاید من نمی دونمنکنه بری تنها بمونمآروم آروم ای خوب من از

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ پسرم از فریدون فرخزاد

پسرم بهانه مگیر ، باز سراغ خانه مگیرآشیانه رفته به باد ، ره آشیانه مگیرفریدون فرخزاد - پسرمدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...من شبم من شبم تو صبحی صبح روشنپسرم پسرم مرو از خاطر منمن بی تو ای بهارم چون گلی پژمرده امخسته ام خسته ام خسته و دل مرده امپسرم بهانه مگیرباز سراغ خانه مگیرآشیانه رفته به بادره آشیانه مگیرای نگاه تو حسرت آلودمرده در من هر آنچه بودای نگاه تو حسرت آلودمرده در من هر آنچه بودلای لالای لالای لالایلای لالالای لالالای لالاینشسته دریغا بین ما وصف گلگشتچه شب ها چه شب ها چه شب ها بی تو گذشتمن شبم من شبم تو صبحی صبح روشنپسرم پسرم مرو از خاطر منپسرم بهانه مگیرباز سراغ خانه مگیرآشیانه رفته به بادره آشیانه مگیرای نگاه تو حسرت آلودمرده در من هر آنچه بودای نگاه تو حسرت آلودمرده در من هر آنچه بودلای لالای لالای لالایلای لالالای لالالای لالایلای لالای لالای لالایلای لالالای لالال

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ تیکه تیکه کردی از ارش

بیا تو خودت بیا توفقط تو بیا پلوی مننگاتو صداتو لباتو می خوام برای منبیا تو پهلوی مننگاتو می خوام با منصداتو دوس دارمآرش - تیکه تیکه کردیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...بیا تو خودت بیا توفقط تو بیا پلوی مننگاتو صداتو لباتو می خوام برای منبیا تو پهلوی مننگاتو می خوام با منصداتو دوس دارمتیکه تیکه کردی دل منوسر به سرم نذار دیگه دیگه می خوامتتیکه تیکه بردی دل منودر به درم کردی تو رو تو رو می خوامت(2)بیا تو خودت بیا توفقط تو بیا پلوی مننگاتو صداتو لباتو می خوام برای منبیا تو پهلوی مننگاتو می خوام با منصداتو دوس دارمتیکه تیکه کردی دل منوسر به سرم نذار دیگه دیگه می خوامتتیکه تیکه بردی دل منودر به درم کردی تو رو تو رو می خوامت(2)تیکه تیکه کردی دل منوسر به سرم نذار دیگه دیگه می خوامتتیکه تیکه بردی دل منودر به درم کردی تو رو تو رو می خوامت(2)تیکه تیکه کردی دل منوتیکه تیکه بردی دل منو دریافت:

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ بلیط یکطرفه از سوگند

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﺭﻭﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮑﻨﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺭﻭﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻢ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺷﺪﺭﯾﺸﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻮی ﻗﻠﺒﻤﻮﻧﻤﯿﺮﯼ بذاﺭ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ پاﺷﻮ ﺑﺮﻭسوگند - بلیط یکطرفهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...» ترانه سرا ( سوگند و سیاه و سفید )» آهنگ ساز : ( سوگند و سیاه و سفید )» تنظیم : ( سیاه و سفید ) [ ﻭﺭﺱ 1 ‏]ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻡ ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪﮐﻪ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﺭﻭﯼ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻪ ﮐﺎﺑﻮﺱ ﺗﮑﺮﺍﺭﯾﻪﺗﺮﮎ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺵ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﺟﺒﺎﺭﯾﻪﻣﯿﺮﻡ ﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ پﺸﺘﻤﻮ ﻧﮕﺎﻩﯾﻪ ﺑﻠﯿط ﯾﻪ ﻃﺮﻓﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺭﺍﺍﻭﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺒﺮﯼﻫﻤﻮﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﻫﯿﭻ ﺍﺣﺪﯼ ﺭﻭﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖﻫﻤﻮﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻮﺵ هﯾﭻ ﮐﻤﺮﯼ.ﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ‏[ ﮐﺮﻭﺱ ‏]ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﺭﻭﺩﻓﻌﻪ ﯼ

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ تقصیر توست از مهستی

تقصیر توست اگه مثل دیوونه هام تقصیر توست اگه توی میخونه هام خیال نکن دارم تو عشق بازی در میارم ببین چه کردی که دیگه تو رو دوست ندارممهستی - تقصیر توستدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...دل حوسای تازه تازه داره نم نم بارون شده تا بباره باز داره دل این دل خسته از تو یه عشق تازه واسه من میاره یه عشق تازه واسه من میاره تقصیر توست باز اگه من مثل دیوونه هام بی تو یه شب گردم و راهی میخونه هام تقصیر توست باز اگه من مثل دیوونه هام بی تو یه شب گردم و راهی میخونه هام تقصیر توست اگه مثل دیوونه هام تقصیر توست اگه توی میخونه هام تقصیر توست اگه مثل دیوونه هام تقصیر توست اگه توی میخونه هام خیال نکن دارم تو عشق بازی در میارم ببین چه کردی که دیگه تو رو دوست ندارم آخ اگه دل دوست نداشت تو باید دستشو می خوندی با این همه خوبو بدم واسه من مهربون می موندی مهربون می موندی دل حوسای تازه تازه داره نم نم

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ شقایق از داریوش

شقایق جای تو دشت خدا بودنه تو گلدون نه توی قصه ها بودحالا از تو فقط این مونده باقیکه سالار تمومه عاشقاییداریوش - شقایقدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: اردلان سرفرازآهنگ ساز: فرید زولاندتنظیم: فرید زولاند دلم مثل دلت خونه شقایقچشام دریای بارونه شقایقمثل مردن میمونه دل بریدنولی دل بستن آسونه شقایقشقایق درد من یکی دو تا نیستآخه درد من از بیگانه ها نیستکسی خشکیده خون من رو دستاشکه حتی یک نفس از من جدا نیستشقایق وای شقایق گل همیشه عاشقشقایق اینجا من خیلی غریبمآخه اینجا کسی عاشق نمیشهعزای عشق غصه اش جنس کوهه دل ویرون من از جنس شیشهشقایق آخرین عاشق تو بودیتو مردی و پس از تو عاشقی مردتو رو آخر سراب و عشق و حسرتته گلخونه های بی کسی بردشقایق وای شقایق گل همیشه عاشقدویدیم و دویدیم و دویدیمبه شبهای پر از قصه رسیدیمگره زد سرنوشتامونو تقدیرولی ما عاقبت از هم بریدیمشقایق جای تو دشت خدا بودنه

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ای دوست از حسین کشتکار بوشهری

من آن آواره ی بشکسته حالمز هجرانت بتا رو بر زوالممنم آن مرغ سرگردان و تنهاپریشان گشته شد یکباره حالمزهر سر بر سر سجاده کردمدعایی بهر آن دلداده کردمز حسرت ساغر چشمانم ای دوستزبان از یکسره از باده کردمحسین کشتکار بوشهری - ای دوستدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...منم سرگشته ی حیرانت ای دوستکنم یک باره جان قربانت ای دوستتنی ناساز ز شوق وصل کویتدهم سر بر سر پیمانت ای دوستدلی دارم در آتش خانه کردهمیان شعله ها کاشانه کردهدلی دارم که از شوق وصالتوجودم را ز غم ویرانه کردهوجودم را ز غم ویرانه کردهمن آن آواره ی بشکسته حالمز هجرانت بتا رو بر زوالممنم آن مرغ سرگردان و تنهاپریشان گشته شد یکباره حالمزهر سر بر سر سجاده کردمدعایی بهر آن دلداده کردمز حسرت ساغر چشمانم ای دوستزبان از یکسره از باده کردمدلا تا کی اسیر یاد یاریز هجر یار تا کی داغ داریبگو تا کی ز شوق روی لیلیتو مجنون پریشان روزگاریپریشانم ،

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ تقصیر از امیر غلامی

تقصیر هیچ کسی نبود هر چی که بود به پای منفقط تو بعد از این نیا میون لحظه های منرفاقتت مال خودت منت نذار رو سر مناین قصه ها تموم شده دیگه نیا دور و برمامیر غلامی - تقصیردانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آهنگ ساز: حمید عسکریتنظیم: محمد فتاحی آه آآآآآآآآ آه آآآآآآآ آآآآآآآآهر کی اومد تو زندگیم ،می بردمش تا آسمونامروز میشد رفیق راه ، فردا واسم بلای جوننمیشه قلب عاشقوبه دست هر کسی سپردنمیدونم بد میاورد یا چوب سادگیشو خورد!هر چی که به سرم اومد تقصیر هیچ کسی نبودهر چی که بود پای خودم تو قصه هام کسی نبودهیچکسی عاشقم نشد هیچکی سراغم نیومدجواب کار خودمه هر چی بلا سرم اومدلا لالالالا لالالا لالالالا لالالالا لالالا لالالاتقصیر هیچ کسی نبود هر چی که بود به پای منفقط تو بعد از این نیا میون لحظه های منرفاقتت مال خودت منت نذار رو سر مناین قصه ها تموم شده دیگه نیا دور و برمتقصیر هیچ کسی نبود هر چی ک

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ پردیس از لیلا فروهر

ســـلام گل بـه تــو ای گل نشونـمســـلام از مـنــه ، یـار مــهــربـو نـمتــو رو دوســـت دارم انــــدازه جونمخوش اومدی خوش اومدی به خونملیلا فروهر - پردیسدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آهنگ ساز: بیژن مرتضوی ســـلام گل بـه تــو ای گل نشو نـمســـلام از مـنــه ، یـار مــهــربـو نـمتــو رو دوســـت دارم انــــدازه جونمخوش اومدی خوش اومدی به خونمبهشت من و پردیس و بهار من همین جاستتـو بـارون بـلا پـیـشـــه تـو آرامــش دنـیـاستبهشت من و پردیس و بهار من همین جاستتـو بـارون بـلا پـیـشـــه تـو آرامــش دنـیـاستســـلام گل بـه تــو ای گل نشو نـمســـلام از مـنــه ، یـار مــهــربـو نـمتــو رو دوســـت دارم انــــدازه جونمخوش اومدی خوش اومدی به خونمچه عشقی از تـو مـی گـیره دل منچه مـوجـی می رسه به ساحل مننـــگـــاه کــن از ســر بــهـــونـه تـــوچــه بـادی می زنم بـه خـــونـه تـــوبا تو به رویا رسـیـد

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ تو تکی از بهنام علمشاهی

همه میگن تو تکی،تو یه گوله نمکیاز همه دل میبری،تو یکی یکی یکیبهنام علمشاهی - تو تکیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...همه میگن تو تکیتو یه گوله نمکیاز همه دل میبریتو یکی یکی یکیتو یکی یکی یکیبه خدا نمونه ایواسه من یه دونه ایواسه قلب عاشقمتو همون بهونه ایتو همون بهونه ایهمه میگن تو تکیحرف نداری تو یکیاز همه تو بهتریتو یکی یکی یکیتو یکی یکی یکیمثل هیچکی نمیشیبشی بهترینشیمثل تو خیلی کمهآخه تو آخرشیآخه تو آخرشیتو دنیا هیچکی مثل تو دیگه پیدا نمیشهدنیا بدون عشق تو دنیا نمیشهدل من با هیچ کسی که جور نمیشهعاشق تو بوده و هست و تا همیشههمه میگن تو تکیتو یه گوله نمکیاز همه دل میبریتو یکی یکی یکیتو یکی یکی یکیبه خدا نمونه ایواسه من یه دونه ایواسه قلب عاشقمتو همون بهونه ایتو همون بهونه ایتو دنیا هیچکی مثل تو دیگه پیدا نمیشهدنیا بدون عشق تو دنیا نمیشهدل من با هیچ کسی که جور نمیشهعاشق تو بوده و هست و

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ عروس مهتاب از فرامرز اصف

ای عروس مهتاب ای مستی مِی نابامشب با صد تا بوسه دومادُ دریابحالا که با تو هستم دنیا رو می پرستمنگی که یه وقت نگفتم عاشقت هستمتا کِی؟ تا زنده هستمفرامرز آصف - عروس مهتابدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر و آهنگ ساز: فرامرز آصفتنظیم: امیر بدخش [ شعرهای درون کروشه همراه با همخوانی گروه می باشد ]امشب تموم عاشقهابا ما می خونن یکصدامیگن تویی عاشقترین عروس دنیادلمُ بردار و بِبَرکوچه به کوچه، شهر به شهربگو که نذرِ چشماتهای عروسِ دلبریه جفت چشم سیاه و یه حلقة طلایییه فرشِ یاس و الماسدلی که شد فداییآره من مستِ مستمبا این عهدی که بستمپیش اون آینة چشماتوای نپرس از من کی هستم[ای عروس مهتابای مستی مِی ناب]امشب با صد تا بوسهدومادُ دریاب[حالا که با تو هستمدنیا رو می پرستم]نگی که یه وقت نگفتمعاشقت هستم[تا کِی؟]تا زنده هستم[امشب شبِ ماستسحر ندارهراستی و راستی این عروس رودست نداره]با این همه ستارهک

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ستاره از افشین

ستاره آی ستاره،بگو یارم کجایهبازم آفتاب غروب کرد،مو چشمونم برایهافشین - ستاره (Star)دانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...ستاره شب اومد باز دوبارهزمستون یه عمره موندگارهتن سردم دیگه طاقت ندارهاگه یارم بیاد اون روز بهارهستاره کاشکی یه روز دوبارهتو قلبم گل آشتی بکارهستاره (ستاره) کاشکی یه روز دوبارهتو قلبم (تو قلبم) گل آشتی بکارهستاره آی ستارهبگو یارم کجایهبازم آفتاب غروب کردمو چشمونم برایهستاره (ستاره ستاره)اگه برگرده خونهتو موهاشمیچینم یه ستونهآروم آروم میگیرم روی شونه اشمیپاشم اشک شوقو روی گونه اشمیسازم از صدای اشک و بوسهلالایی واسه خواب شبونه اشستاره کاشکی یه روز دوبارهتو قلبم گل آشتی بکارهستاره(ستاره) کاشکی یه روز دوبارهتو قلبم (تو قلبم) گل آشتی بکارهستاره آی ستاره (ستاره)بگو یارم کجایه (کجایه)بازم آفتاب غروب کردمو چشمونم برایهستاره آی ستاره (ستاره)بگو یارم کجایه (کجایه)بازم آفتاب غرو

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ عشق همیشگی از امین حبیبی

لالالالالا ، گل پونهبیا که بدون تو دل خونهبیا که بدون تو تن خستملبریز از حسه جنونهلالالالالا ، گل لالهزندگی بی تو واسم محالهبیا از اون وقتی که رفتیاین دل داره همش مینالهامین حبیبی - عشق همیشگیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...لالالالالالا..لالالالالالالا ، گل پونهبیا که بدون تو دل خونهبیا که بدون تو تن خستملبریز از حسه جنونهلالالالالا ، گل لالهزندگی بی تو واسم محالهبیا از اون وقتی که رفتیاین دل داره همش مینالهگریه شده کاره منو ، غصه شده هم دمقطره ی اشک تو چشامشده شریک غم منخونه بدون تو شدهمثل یه زندون سوت و کورمن موندمو هق هق واسهخاطره های جور واجوربیا که با اومدنت تموم میشه دردای منبیا که وقتی تو باشی قشنگ میشه دنیای منلالالالالا ، گل پونهبیا که بدون تو دل خونهبیا که بدون تو تن خستملبریز از حسه جنونهلالالالالا ، گل لالهزندگی بی تو واسم محالهبیا از اون وقتی که رفتیاین دل داره همش مین

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ساغر هستی از هایده

عشق تو خوابی بود وبس نقش سرابی بود وبساین آمدن این رفتنم رنج وعذابی بود وبسای فلک بازی چرخ تو نازم بی گمان آمدم تا که ببازمای دریغا که شد چشم سیاهیقبله گاه منو روی نمازمقبله گاه منو روی نمازمتو ای ساغر هستی به کامم ننشستیندانم که چه بودی ندانم که چه هستیهایده - ساغر هستیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...تو ای ساغر هستی به کامم ننشستیندانم که چه بودیندانم که چه هستیتو ای ساغر هستی به کامم ننشستیندانم که چه بودیندانم که چه هستیدر بزم من شکسته ای در کام او نشسته اینوشی تو بر سنگین دلان زهری به کام خستگاننوشی تو بر سنگین دلان زهری به کام خستگانمن همان اشک سرد آسمانم نقش دردی به دیوار زمانم بی سر انجام و بی نام و نشانمچون غباری به جا از کاروانمچون غباری به جا از کاروانمتو ای ساغر هستی به کامم ننشستیندانم که چه بودیندانم که چه هستیتو ای ساغر هستی به کامم ننشستیندانم که چه بودیندانم که چه ه

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ مهمون نوازی از مهستی

نگو از تب و تاب افتاده قلبش میون عاشقا نیست دیگه حرفش نگو طاقت آهو بی دوومه نفسش بریده و کارش تمومه هنوز این خسته از خود،رو پاهاشه هنوز مهمون نوازیش سر جاشه هنوز درد یه عاشق تو صداشه هنوز برق محبت تو چشاشه،تو نگاشهمهستی - مهمون نوازیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...اگه گذارت این طرفها افتاد گذرت به کلبه ما افتاد باز منو صدا بکن یه سری به ما بزن باز منو صدا بکن یه سری به ما بزن نگو از تب و تاب افتاده قلبش میون عاشقا نیست دیگه حرفش نگو طاقت آهو بی دوومه نفسش بریده و کارش تمومه هنوز این خسته از خود . رو پاهاشه هنوز مهمون نوازیشسر جاشه هنوز درد یه عاشق تو صداشه هنوز برق محبت تو چشاشه . تو نگاشه درسته مهر باطل روی حرف خورد درسته روزگار یه هو ورق خورد درسته چشمامون گریه رو سر داد یه دستی آرزوهامونو پر داد هنوز این خسته از خود . رو پاهاشه هنوز مهمون نوازیشسر جاشه هنوز درد یه عاشق تو صداشه

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ گل سنگم ستار

مثل بارون اگه نباری ، خبر از حال من نداریبي تو پر پر ميشم دو روزه، دل سنگت برام مي سوزهگل سنگم گل سنگم ، چي بگم از دل تنگم ستار - گل سنگمدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آهنگساز : انوشيروان روحانیترانه سرا : بيژن سمندرگل سنگم گل سنگم ، چي بگم از دل تنگممثل آفتاب اگه بر من نتابي ، سردم و بي رنگمگل سنگم گل سنگم ، چي بگم از دل تنگممثل آفتاب اگه بر من نتابي ، سردم و بي رنگمهمه آهم همه دردم ، مثل طوفان پر گردمباد مستم كه تو صحرا مي پيچم دور تو مي گردمگل سنگم گل سنگم ، چي بگم از دل تنگممثل آفتاب اگه بر من نتابي ، سردم و بي رنگممثل بارون اگه نباری ، خبر از حال من نداریبي تو پر پر ميشم دو روزه دل سنگت برام مي سوزهگل سنگم گل سنگم ، چي بگم از دل تنگممثل آفتاب اگه بر من نتابي ، سردم و بي رنگم دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: اورجینال 320آلبوم: دلتنگیحجم: 12.9مدت: 5:37

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ من امده ام از گوگوش

من آمده ام وای وای ، من آمده امعشق فریاد کندمن آمده ام که ناز بنیاد کندمن آمده امگوگوش - من آمده امدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آهنگ ساز: جلیل زلاندتنظیم: اریک من آمده ام وای وای ، من آمده امعشق فریاد کندمن آمده ام که ناز بنیاد کندمن آمده امای دلبر من الهی صد ساله شویدر پهلوی ما نشسته همسایه شویهمسایه شوی که دست به ما سایه کنیشاید که نصیب من بیچاره شویمن آمده ام وای وای، من آمده امعشق فریاد کندمن آمده ام که ناز بنیاد کندمن آمده امعشق آمد و خیمه زد به صحرای دلمزنجیر وفا فکنده در پای دلمعشق اگر به فریاد دل ما نرسدای وای دلم وای دلم وای دلممن آمده ام وای وای من آمده امعشق فریاد کندمن آمده ام که ناز بنیاد کندمن آمده امبیا که برویم از این ولایت من و توتو دست منو بگیر و من دامن توجایی برسیم که هر دو بیمار شویمتو از غم بی کسی و من از غم تومن آمده ام وای وای من آمده امعشق فریاد کندمن آم

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ شهر غم از ستار

خسته و در به در شهر غممشبم از هر چی شبه سیاه ترهزندگی زندون سرد کینه هاسترو دلم زخم هزار تا خنجرهستار - شهر غمدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: ایرج جنتی عطائیآهنگ ساز و تنظیم: بابک بیات خسته و در به در شهر غممشبم از هر جی شبه سیاه ترهزندکی زندون سرد کینه هاسترو دلم زخم هزار تا خنجرهجی می شی اون دستای کوجیک و کرمرو سرم یست نوازش می کشیدبستر تنهایی و سرد منوبوسه کرمی به اتش میکشیدجی میشی تو خونه کوجیک من غنجه های کل غم وا نمی شدجی میشد هیجکسی تنهام نمی زاشتجز خدا هیجکسی تنها نمی شد  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: اورجینال 320آلبوم: همسفرحجم: 7.7مدت: 3:5

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ناجی از معین

دلم یه همزبون می خواست، سرم یه سایبون می خواستتو دنیای نامهربون، یه یار مهربون می خواستتو ناجی من شدی باز، رسیدی در اوج نیازشدی برام مثل یه موج، خدای عشق بنده نوازمعین - ناجیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ... شاعر: بیژن سمندرآهنگ ساز و تنظیم: صادق نوجوکی امان امان از دل من، از این دل غافل من اگر تو ناجی نبودی، دلم می شد مشکل مندلم یه همزبون می خواست، سرم یه سایبون می خواستتو دنیای نامهربون، یه یار مهربون می خواستتو ناجی من شدی باز، رسیدی در اوج نیازشدی برام مثل یه موج، خدای عشق بنده نوازپیش از اینا چه بین جمع چه تنهاقشنگ نبود دنیا به چشمم اینجاتو اومدی دنیامو زیبا کردیمثل یه آرزو یه خواب یه رویااشکمامو پاک کردی به روی گونهبغل کشیدی منو عاشقونهفرشته نجات من شدی تو عشقت واسم هدیه آسمونه  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: اورجینال 320آلبوم: پنجرهحجم: 10.2مدت: 4:28

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ مزرعه از راد

وقتی گلخانه اجاق دشمن استدشمن هم صاحب خانه من استتو بگو کجای قصه روشن است؟این چه وقت عاشقانه خوندن است؟راد - مزرعهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...وقتی که مزرعه در سوختن استخانه در حال فرو ریختن استنازنین چه جای عاشق شدن است؟این چه وقت عاشقانه خوندن است؟وقتی مزرعه خراب است خانه در آتش و آب استعاشقانه خوندن ما خبر از قصه به خواب استگفتی عاشقانه سر کن از گذشته ها گذر کنپشت سر پلها شکسته شام این خانه سحر کنوقتی گلخانه اجاق دشمن استدشمن هم صاحب خانه من استتو بگو کجای قصه روشن است؟این چه وقت عاشقانه خوندن است؟این چه وقت عاشقانه خوندن است؟گفتی عاشقانه سر کن از گذشته ها گذر کنپشت سر پلها شکسته شام این خانه سحر کنوقتی گلخانه اجاق دشمن استدشمن هم صاحب خانه من استتو بگو کجای قصه روشن است؟این چه وقت عاشقانه خوندن است؟این چه وقت عاشقانه خوندن است؟گفتی عاشقانه سر کن از گذشته ها گذر کنپشت سر پلها

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ماندگار از شادمهر

روشن ترین ستاره ام،میخواهمت،میخواهمتتو ماندگاری در دلم،میدانمت،میدانمتای همه وجود من،نبود تو نبود منشادمهر عقیلی - ماندگاردانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: شیدا شفیعیآهنگ ساز و تنظیم: شادمهر عقیلی خانه خراب تو شدم، به سوی من روانه شوسجده به عشقت میزنم،منجی جاودانه شوای کوه پر غرور من،سنگ صبور تو منمای لحظه ساز عاشقی،عاشق با تو بودنمروشن ترین ستاره ام،میخواهم- میخواهمتتو ماندگاری در دلم،میدانمت - میدانمتای همه وجود من،نبود تو نبود منای همه وجود من،نبود تو نبود منای همه وجود من،نبود تو نبود منای همه وجود من،نبود تو نبود مننبود تو نبود من...خانه خراب تو شدم،به سوی من روانه شوسجده به عشقت میزنم،منجی جاودانه شوای کوه پر غرور من،سنگ صبور تو منمای لحظه ساز عاشقی،عاشق با تو بودنمروشن ترین ستاره ام،میخواهمت میخواهمتتو ماندگاری در دلم،میدانمت - میدانمتای همه وجود من،نبود تو نبود منای همه

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ Fairytale از Alexander Rybak

I'm in love with a fairytale even though it hurts 'Cause I don't care if I lose my mind I'm already cursedAlexander Rybak - Fairytaleدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...  Years ago when I was younger I kinda liked a girl I knew She was mine and we were sweethearts That was then, but then it's trueI'm in love with a fairytale even though it hurts 'Cause I don't care if I lose my mind I'm already cursedEvery day we started fighting Every night we fell in love No one else could make me sadder But no one else could lift me high aboveI don't know what I was doing When suddenly we fell apart Nowadays I cannot find her But when I do we'll get a brand new startI'm in love with a fairytale even though it hurts 'Cause I don't care if I lose my mind I'm already cursedShe's a fairytale, yeah even

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ عشق از فرزین

قدم ها تو کمی آهسته تر کن، بذار اون قد و بالا رو ببینمنگاهم کن نگاهم کن عزیزم، بذار تا عمق دریا رو ببینمقدم ها تو کمی آهسته تر کن، تماشایی ترین کار خداییتو با زیباترین چشمی که داری،با هر طرز نگاهی آشناییفرزین - عشقدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر و آهنگ ساز: جهانبخش پازوکیتنظیم: عبدی یمینی پریشون کن موهاتو تا دل من، میون موج موهات دربدر شهدو تا چشمات و بنداز توی چشمام، تا این بیچاره دل بیچاره تر شهمی خوام از ماجراها ی من و تو، تموم عالم و دنیا خبر شهقدم ها تو کمی آهسته تر کن، بذار اون قد و بالا رو ببینمنگاهم کن نگاهم کن عزیزم، بذار تا عمق دریا رو ببینمقدم ها تو کمی آهسته تر کن، تماشایی ترین کار خداییتو با زیباترین چشمی که داری،با هر طرز نگاهی آشناییعروس قلب من شو تا که من هم ، اون عشق و زیارت کرده باشمنمی گم واسه من مثله خدایی ، مبادا که جسارت کرده باشممی شم خاک زیر پاهات که من

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ گل من از سیاوش قمیشی

برقرار باشی و سبز،گل من تازه بموننفسم پیشکش تو،جای من زنده بمونباغ دل بی تو خزون،موندنی باش مهربونتو که از خود منی،منو از خودت بدونسیاوش قمیشی - گل مندانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...» ترانه سرا ( اکبر احمدی )» آهنگ ساز : ( سیاوش قمیشی )» تنظیم : ( رامون عبدیشو ) برقرار باشی و سبزگل من تازه بموننفسم پیشکش توجای من زنده بمونباغ دل بی تو خزونموندنی باش مهربونتو که از خود منیمنو از خودت بدونغزل و قافیه بی توهمه رنگ انتظارهاین همه شعر و ترانههمه بی عطر و بهارهموندنی باشی همیشهلب پاییزو نبوسینشه پرپر شی عزیزممهربون گلم نپوسی---برقرار باشی و سبزگل من تازه بموننفسم پیشکش توجای من زنده بمونباغ دل بی تو خزونموندنی باش مهربونتو که از خود منیمنو از خودت بدونغزل و قافیه بی توهمه رنگ انتظارهاین همه شعر و ترانههمه بی عطر و بهارهموندنی باشی همیشهلب پاییزو نبوسینشه پرپر شی عزیزممهربون گلم نپوسی---م

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ طعنه از مهستی

این جور به من نگاه نکن،آتیش به هستیم نزنمست از می عشق توام،طعنه به مستیم نزنآتیش به هستیم نزن...میخوام باهات حرف بزنم،از دست من فرار نکنبیشتر از این دل منو عاشق و بیقرار نکناز دست من فرار نکن...مهستی - طعنهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ... شاعر: ایرج رزمجوآهنگ ساز و تنظیم: صادق نوجوکی این جور به من نگاه نکن . آتیش به هستیم نزنمست از می عشق توام . طعنه به مستیم نزنآتشی به هستیم نزن...میخوام باهات حرف بزنم . از دست من فرار نکنبیشتر از این دل منو عاشق و بیقرار نکناز دست من فرار نکن...میخوام بدونی که دلم داره برات پر میزنهمثل یه داروغه به هر دری سر میزنهوقتی میای با اون چشات دنیامو پر نور میکنیغصه تنها موندنو از دل من دوری میکنیاین جور به من نگاه نکن . آتیش به هستیم نزنمست از می عشق توام . طعنه به مستیم نزنآتشی به هستیم نزن...میخوام باهات حرف بزنم . از دست من فرار نکنبیشتر از این دل منو

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ارزومه از منصور

آرزومه آرزومهکه در رو وا بکنی بیای تو خونهتو رو تو بغل بگیرم عاشقونهآرزومه آرزومهمنصور - آرزومهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: بابک روزبهآهنگ ساز: منصورتنظیم: منوچهر چشم آذر آرزومه آرزومهکه در رو وا بکنی بیای تو خونهتو رو تو بغل بگیرم عاشقونهآرزومه ٬ آرزومهاسمت رو لبامه بی ارادهچشمای تو از سرم زیادهچشمای تو از سرم زیادهاز قسمت دیدن تو شادم از بخت خوشم دل به تو دادم ٬ از بخت خوشم دل به تو دادمآرزومه ٬ آرزومهاز خدامه،خونه خوشبو بشه با عطر نفسهاتاز خدامه ، که بشه مال من اون چشمای زیباتکه بشه مال من اون چشمای زیباتهرجوری که فکر کنی باهاتم راضی به رضای اون چشاتم خوش صورت وخوش نقش ونگاری غم وغصه ای نیست تا من و داریآرزومه آرزومهکه در رو وا بکنی بیای تو خونهتو رو تو بغل بگیرم عاشقونهآرزومه ٬ آرزومه  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: اورجینال 320آلبوم: فراریحجم: 5.82مدت:

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ دل دیونه از حمیرا

دل نگو آتیش بگو بلا بگو مردم آزاردرد بی دوا بگو دل نگوشیطون بی پروابگو دشمن جون دل بی حیا بگو حمیرا - دل دیونهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آهنگ ساز و تنظیم: صادق نوجوکی دل دیونه من هنوز در اشتباه اگر چه مهربونهولی غرق گناه دل من با دو چشمامهمیشه در تماسه تا چشمممی پسندهدلم در التماسه آخ دلم در اتماسهدل نگو آتیش نگو بلا بگو مردم آزاردرد بی دوا بگو دل نگوشیطون بی پروابگو دشمنجوندل بی حیا بگو دل در اشتباهمبه من بیداری میده خودش آروم ندارهبه چشمومزاری میدهبرای مندل من رفیق نیمه راهمنو می شونه کنجی خودششبهاتو راه آخ خودششبهاتو راهیه روز لبریز از شوقهیه روزپر رنج و درده یه روز گرماز محبت یه روز غمگین و سرده نمی دونمچی می خوادکه دائمدر کمینهمن و بیچارهکردهگناهشمهمینه به ظاهر سر به زیره با مردم مهربو نه ولی تو سینهمناون آتیش می سوزونه  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: اورجی

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ اجازه از داریوش

چشم ماهو در میارم یه نبردبون میارمعکس چشمتو می گیرمجای چشم اون میزارمآفتاب و ورش می دارم واسه چشمات در میذارماز چشام آینه می سازمبا خودم برات میارماگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری ندارهاگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری ندارهداریوش - اجازهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: ایرج جنتی عطائیآهنگ ساز و تنظیم: واروژان کوهو میذارم رو دوشم رخت هر جنگو می پوشمموجو از دریا می گیرم شیره ی سنگو می دوشممیارم ماهو تو خونهمی گیرم با دو نشونههمه ی خاک زمینو می شمارم دونه به دونهاگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری ندارهاگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری ندارهدنیا رو کولم می گیرم روزی صد دفعه می میرممی کنم ستاره ها رو جلوی چشات می گیرمچشات حرمت زمینه یه قشنگ نازنینهتا اگه می خوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینهاگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری ندارهاگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری ندارهچشم ماهو در میارم یه نبردبون

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ای عشق از معین

بی تو من خرابم در رنج و عذابم ای عشق ای عشقای عشقمعین - ای عشقدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر،آهنگ ساز و تنظیم: بابک رادمنش بی تو من خرابم ٬ در رنج و عذابمچه ویرانگر ولی شیرینی ای عشقگهی شاد و گهی غمگینی ای عشقبیا که با همه افسون گری بازبرای درد دل تسکینی ای عشقبی تو من خرابم در رنج و عذابم بی تو من خرابم در رنج و عذابم ای عشق ای عشقای عشقنیایش هایم از تاثیر عشقهکه پایم بسته با زنجیر عشقتندارم چاره ای جز عشق و مستیکه این بیچارگی تدبیر عشقهبی تو من خرابم ٬ در رنج و عذابمبی تو من خرابم در رنج و عذابم ای عشق ای عشقای عشقراستی اگه یار نبود چی می شد؟احساسی در کار نبود چی می شد؟تو لحظه لحظه های نا امیدیعشق اگه غمخوار نبود چی می شد؟بی تو من خرابم ٬ در رنج و عذابمبی تو من خرابم در رنج و عذابم ای عشق ای عشقای عشق ای عشق  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: اورجینال 320آلبوم:

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ وفای دل از هایده

خودت یه روز می فهمی من واسه تو چی هستمعاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستمعاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستمدلمو شکستی اما بازم وفاداره دلعشقو نمیندازه دور آخه مگه بیکاره دلآخه مگه بیکاره دلهایده - وفای دلدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...خودت یه روز می فهمی من واسه تو چی هستمعاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستمعاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستمدلمو شکستی اما بازم وفاداره دلعشقو نمیندازه دور آخه مگه بیکاره دلآخه مگه بیکاره دلزندگی همش شکل گل و جوونه س زندگی همش حرفای عاشقونه سزندگی همش حرفای عاشقونه ساین جداییها قصه روزگارهزندگی هنوز خوشگلیهاشو دارهزندگی هنوز خوشگلیهاشو دارهخودت یه روز می فهمی من واسه تو چی هستمعاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستمعاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستمدنیای دیوونه ها دنیای دوست داشتنهدنیای دیوونه ها دنیای دوست داشتنهفدای چشمات میشم وقتی نگات ب

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ یاور همیشه مومن از داریوش

یاور همیشه مومنتو برو سفر سلامتغم من نخور که دوریبرای من شده عادتداریوش - یاور همیشه مومندانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: ایرج جنتی عطائیآهنگ ساز: فرید زولاندتنظیم: وارواژن ای بداد من رسیدهتو روزای خود شکستنای چراغ مهربونیتو شبای وحشت منای تبلور حقیقتتوی لحظه های تردیدتو شبو از من گرفتیتو منو دادی به خورشیداگه باشی یا نباشیبرای من تکیه گاهیبرای من که غریبمتو رفیقی جون پناهییاور همیشه مومنتو برو سفر سلامتغم من نخور که دوریبرای من شده عادتناجی عاطفه ی منشعرم از تو جون گرفتهرگ خشک بودن مناز تن تو خون گرفتهاگه مدیون تو باشماگه از تو باشه جونمقدر اون لحظه ندارهکه منو دادی نشونماگه مدیون تو باشماگه از تو باشه جونمقدر اون لحظه ندارهکه منو دادی نشونموقتی شب شب سفر بودتوی کوچه های وحشتوقتی هر سایه کسی بودواسه بردنم به ظلمتوقتی هر ثانیه ی شبتپش هراس من بودوقتی زخم خنجر دوستبهترین لباس م

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ پریا از شهرام شب پره

ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل دزدند عشق منو می دزدندعشق منو می دزدندشهرام شب پره - پریادانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آهنگ ساز: حسن شماعی زاده ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریابچه های محل دزدند عشقمنو می دزدند عشق منو م یدزدندای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل دزدند عشق منو می دزدند عشق منو می دزدندای یار قشنگ مو بلند مشکی پوشمبا لنگه ابروهات شرق شرق نزنی توگوشماگه یه روز بیای رو پشت بوم رخ به نماییخورشید که بخواد بالا بیاد روشو می پوشمای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا بچه های محل دزدند عشق منو می دزدندعشق منو می دزدندای قشنگتر از پریا تنها تو کو چه نریابچه های محل دزدند عشق منو می دزدند عشق منو می دزدندپنجه رو وقتی که وا می کنی به هر طرف نگاه نگاه می کنیپنجه رو وقتی که وا می کنیای نور و اونورو نگاه می کنیاز این کوچه تا اون کوچه می دونندکه با

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ کمر باریک از فرامرز آصف

کمر باریک من ، شام تاریک منبیا به نزدیک من ، صلح و صفا کن ، جفا دیگر بسهبا ما وفا کن کمر باریک ، با ما صفا کن کمر باریکفرامرز آصف - کمر باریکدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...کمر باریک من ، شام تاریک منبیا به نزدیک من ، صلح و صفا کن ، جفا دیگر بسهبا ما وفا کن کمر باریک ، با ما صفا کن کمر باریککمر باریک من ، شام تاریک منبیا به نزدیک من ، صلح و صفا کن ، جفا دیگر بسهبا ما وفا کن کمر باریک ، با ما صفا کن کمر باریکالهی ماند این ، الهی ماند این دل ، خانه ی توتو بلبل باشی و دل لانه ی تو ، کمر باریککتاب کودکان ، کتاب کودکان گردد به مکتبپر از حرف من و افسانه ی تو ، کمر باریککمر باریک من ، شام تاریک منبیا به نزدیک من ، صلح و صفا کن ، جفا دیگر بسهبا ما وفا کن کمر باریک ، با ما صفا کن کمر باریکتو شاخ پر گلی ، تو شاخ پر گلی ، من برگ زردمتو شور خنده ای ، من آه سردم ، کمر باریکتو خورشیدی و من ، تو

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ خواب سرخ بوسه ها از حبیب

بی تو من از نسل بارانم، بارانم، بارانمچون ابر بهارانم، گریانم، گریانم، گریانمبی تو من با چشم گریان، سیل غم برد آشیانمخواب سرخ بوسهایت می نشیند بر لبانمحبیب - خواب سرخ بوسه هادانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...رفتی و از رفتن تو، قلب آینه شکسته کوچه ها در خلوت شب، پنجره ها همه بستهآسمان خاکستری رنگ، بغض باران در نگاهشخنجری در سینه دارد، توده ابر سیاهشبی تو من از نسل بارانم، بارانم، بارانمچون ابر بهارانم، گریانم، گریانم، گریانمبی تو من با چشم گریان، سیل غم برد آشیانمخواب سرخ بوسهایت می نشیند بر لبانم  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: اورجینال 320آلبوم: مرد تنهای شبحجم: 11.4مدت: 5:00

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ نفس های بی هدف از محسن یگانه

آی خدا دلگیرم ازت آی زندگی سیرم ازتآی زندگی میمیرمو عمرمو میگیرم ازتمحسن یگانه - نفس های بی هدفدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ... » ترانه سرا ( محسن یگانه )» آهنگ ساز : ( محسن یگانه )» تنظیم : ( محسن یگانه ) آی خدا دلگیرم ازت آی زندگی سیرم ازتآی زندگی میمیرمو عمرمو میگیرم ازتاین غصه های لعنتی از خنده دورم میکنهاین نفسای بی هدف زنده به گورم میکننچه لحظه های خوبیه ، ثانیه های آخرهفرشته ی مردنه من ، منو از اینجا میبرهآی خدا دلگیرم ازت آی زندگی سیرم ازتآی زندگی میمیرمو عمرمو میگیرم ازتچه اعترافه تلخیه انگار رسیدم ته خطوقته خلاصی از حوس ، ای دنیا بیزارم ازت  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت:128آلبوم: نفس های بی هدفحجم: 3.88مدت: 4:13

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ حرف دل از افشین اذری و نسیم

می گم بمون همیشه، بازم می گی نمی شهمی گم خیلی دیوونه م، می گی آره می دونممی گم بشین کنارم، می گی دوستت ندارمتو رو قسم به عالم، منم طاقت ندارمافشین آذری و نسیم - حرف دلدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...می دونی به خاطر تو از همه کس گذشتمواسه ی به تو رسیدن من از خودم گذشتمشده این دلم یه خسته، آخه این دلم شکستهدیگه طاقتم تمومهمی گم بمون همیشه، بازم می گی نمی شهمی گم خیلی دیوونه م، می گی آره می دونممی گم بشین کنارم، می گی دوستت ندارمتو رو قسم به عالم، منم طاقت ندارممی دونی به خاطر تو از همه کس گذشتمواسه ی به تو رسیدن من از خودم گذشتمشده این دلم یه خسته، آخه این دلم شکستهدیگه طاقتم تمومه دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت:128آلبوم: نفسحجم: 3.24مدت: 3:31

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ مونس از مهستی

اون که دنبال منه،اون که قلبم رو میخوادبا تب عشق اومده،قلب پاکم رو میخواداین دل منتظر مهربونم رو میخواداون میخواد واسه یه عمر محرم دلم بشهمنو دلداری بده،صاحب دلم بشهصاحب اختیار من،مالک دلم بشهمهستی - مونسدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: ایرج رزمجوآهنگ ساز و تنظیم: صادق نوجوکی اون که دنبال منه . اون که قلبم رو میخوادبا تب عشق اومده . قلب پاکم رو میخواداین دل منتظر مهربونم رو میخواداون میخواد واسه یه عمر محرم دلم بشهمنو دلداری بده . صاحب دلم بشهصاحب اختیار من . مالک دلم بشهمن اونو همیشه مثل یه جون میخواستمیه مونس . یه همدم . یه همزبون میخواستماونکه دنبال منه . مهربونی میکنهبا دل خسته من . همزبونی میکنهواسم از فردا میگه . خوشزبونی میکنهشبنم پاک در او . انگار از ابر هواستاوج احساس منه . انگار از آسموناستقسم آخرمه . انگار از عرش خداستمن اونو همیشه مثل یه جون میخواستمیه مونس . یه همد

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ چشمات از مهرنوش

تو که چشمات خیلی قشنگهرنگ چشمات خیلی عجیبهتو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبهمهرنوش - چشماتدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر و آهنگ ساز: کامران رسول زادهتنظیم: جمال خدامی تو که چشمات خیلی قشنگهرنگ چشمات خیلی عجیبهتو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبهتو که چشمات خیلی قشنگهرنگ چشمات خیلی عجیبهتو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبهمیدونستی که چشات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید...میدونستی یا نه؟میدونستی یا نه؟میدوستی که توی چشمای تو رنگین کمونو میشه دید؟میدونستی یا نه؟میدونستی یا نه؟میدونستی که نموندی...دلمو خیلی سوزوندی...چشاتو ازم گرفتی ,منو تا گریه رسوندی..میدونستی که چشمامیهمه ی آرزوهامی میدونستی که همیشه,تو تموم لحظه هامی...>تو که چشمات خیلی قشنگهرنگ چشمات خیلی عجیبهتو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبهتو که چشمات خیلی قشنگهرنگ چشمات خیلی عجیبهتو که ای

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ پرواز از گروه آریان

گفتي , مي خوام رو ابرا همدم ستاره ها شمتو تک سوار عاشق، من پری قصه ها شمگفتم به جای شعر و قصه های بچگونهباهم بيا بسازيم زندگي رو عاشقونهما دو بال پرواز مرغ عشقيم، پرميگيريم تا اوج آ سمونهاجاي حسرت تو قلب ما دو تا نيست، نمي مونيم با غصه تک وتنهادو کبوتر، وقتي که دل بهم ميبازن عاشقونه، با هم مي سازن آشيونهبيا ما هم مث کبوترا بسازيم زندگي رو ساده و پاک و بي بهونهگروه آریان - پروازدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...گفتي , مي خوام رو ابرا همدم ستاره ها شمتو تک سوار عاشق، من پری قصه ها شمگفتم به جای شعر و قصه های بچگونهباهم بيا بسازيم زندگي رو عاشقونهما دو بال پرواز مرغ عشقيم، پرميگيريم تا اوج آ سمونهاجاي حسرت تو قلب ما دو تا نيست، نمي مونيم با غصه تک وتنهادو کبوتر، وقتي که دل بهم ميبازن عاشقونه، با هم مي سازن آشيونهبيا ما هم مث کبوترا بسازيم زندگي رو ساده و پاک و بي بهونه  دریافت: 4shared

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ لیلا از سروش

لیلا لیلا لیلا ابرو کمونی لیلالیلا لیلا لیلا شیرین زبونی لیلاسیاه چشمون چرا نامهربونی لیلالیلا لیلا لیلا آروم جونم لیلالیلا لیلا لیلا آتیش به جونم لیلاهنوزم عاشق و دل نگرونم لیلاسروش - لیلادانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...» آهنگ ساز : ( Yaqoob )» تنظیم : ( Pouria Niakan ) لیلا لیلا لیلا ابرو کمونی لیلالیلا لیلا لیلا شیرین زبونی لیلاسیاه چشمون چرا نامهربونی لیلالیلا لیلا لیلا آروم جونم لیلالیلا لیلا لیلا آتیش به جونم لیلاهنوزم عاشق و دل نگرونم لیلاهوای داشتن تو باز بی قرارم کردهفکر دیدنت بازم چشم انتظارم کردهتنم باز میسوزونه تن داغ اون نگاتدلمو بازم هوایی کرده نازوعشوه هاتدستمو بگیر ببر منو به اوج آسمونخوشگلوشیرین ادای من نروپیشم بمونهمه آرزوهام شده طلسم عشق تو تونباشی من می میرم دیگه ازپیشم نرولیلا لیلا لیلا آروم جونم لیلالیلا لیلا لیلا آتیش به جونم لیلاهنوزم عاشق و دل نگرونم لیلاسی

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ هوای تازه از فریدون فروغی

سقف خونم طلای ناب زیر پاهام حصیر سرد تو دست من سیب گلاب اما دلم پره ز دردفریدون فروغی - هوای تازهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...سقف خونم طلای ناب زیر پاهام حصیر سرد تو دست من سیب گلاب اما دلم پره ز درد مثل درخت بیدکی تکیه مو دادم به کسی شدم درختی تو کویر تنها و خشک یک اسیر اما یه روزگاری بود پدر بزرگمون می گفت بهشت همین دنیای ماست عشق و صفاست اما کجاست مثل درخت بیدکی تکیه مو دادم به کسی شدم درختی تو کویر تنها و خشک یک اسیر می خوام دیگه رها باشم ساده و بی ریا باشم زمینمو شخم بزتم نه بد باشم نه خوب باشم دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت:128آلبوم: زندون دلحجم: 3.15مدت: 3:25

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ دیدی که رسوا شد دلم از مرضیه

دیدی که رسوا شد دلمغرق تمنا شد دلمدیدی که رسوا شد دلمغرق تمنا شد دلمدیدی که من با این دلبی آرزو عاشق شدمبا آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدمعاشق شدممرضیه - دیدی که رسوا شد دلم (رسوا)دانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: رهی معیریآهنگ ساز: علی تجویدی دیدی که رسوا شد دلمغرق تمنا شد دلمدیدی که رسوا شد دلمغرق تمنا شد دلمدیدی که من با این دلبی آرزو عاشق شدمبا آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدمعاشق شدمای وای اگر صیاد منغافل شود از یاد منقدرم نداندفریاد اگر از کوی خودوز رشته ی گیسوی خودبازم رهانددیدی که رسوا شد دلمغرق تمنا شد دلمدیدی که من با این دلبی آرزو عاشق شدمبا آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدمعاشق شدمای وای اگر صیاد منغافل شود از یاد منقدرم نداندفریاد اگر از کوی خودوز رشته ی گیسوی خودبازم رهانددیدی که رسوا شد دلمغرق تمنا شد دلمدر پیش بی دردانچرافریاد بی حاصل کنمگر شکوه ای دارم ز دل با

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ هم زبونم باش از حمیرا

حالا تو خون منی توی تنی یا نهاز دل عاشق من دل می کنی یا نهبگو هنوز مال منی عشق منی یا نهحمیرا - هم زبونم باشدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...ترانه سرا: هما میر افشارآهنگ ساز وتنظیم: منوچهر چشم آذر شب بلند و دل من در تب و تابه وایلحظه هام همه پر از حسرت خوابه وایذره ذره دل من آب میشه تو سینهآرزوی دیدنت مثل سرابه وایبیا و ستاره ای تو آسمونم باشبیا و چلچله شیرین زبونم باشمهربون من بیا و همزبونم باشمن بلا رو دوست دارم بلای جونم باشحالا تو خون منی توی تنی یا نهاز دل عاشق من دل می کنی یا نهبگو هنوز مال منی عشق منی یا نهشب بلند و دل من در تب و تابه وایلحظه هام همه پر از حسرت خوابه وایذره ذره دل من آب میشه تو سینهآرزوی دیدنت مثل سرابه وایبیا و ستاره ای تو آسمونم باشبیا و چلچله شیرین زبونم باشمهربون من بیا و همزبونم باشمن بلا رو دوست دارم بلای جونم باشحالا تو خون منی توی تنی یا نهاز دل عاشق

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ نرمه نرمه از ناهید

سیا نرمه نرمهسیا توبه توبهسیا خیلی جونه سیاسیا مهربونه سیاسیا ملعمانه سیاسیا زعفرانه سیاناهید - نرمه نرمهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...سیا نرمه نرمهسیا توبه توبهسیا نرمه نرمهسیا توبه توبهسیا خیلی جونه سیاسیا مهربونه سیاسیا ملعمانه سیاسیا زعفرانه سیاسیا نرمه نرمهسیا توبه توبهسیا نرمه نرمهسیا توبه توبه توبه توبهسیا رفسواهه سیاهمه دوخت جا هه سیاسیا رفسواهه سیاهمه دوخت جا هه سیا نرمه نرمهسیا توبه توبهسیا نرمه نرمهسیا توبه توبهسیا خیلی جونه سیاسیا مهربونه سیاسیا ملعمانه سیاسیا زعفرانه سیاسیا نرمه نرمهسیا توبه توبهسیا نرمه نرمهسیا توبه توبهسیا جون دلربا سیا دوخت نا خداسیا دندونش طلاسیا سیا سیا سیا........سیا جون دلربا سیا دندونش طلاسیا خواطرش عزیزهسیا دوخت نا خداسیا جون دلربا سیا دندونش طلاسیا خواطرش عزیزهسیا دوخت نا خداسیا نرمه نرمه سیا سیا توبه توبهسیا سیا نرمه نرمه سیا سیا توبه توبه

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ خیانت از محسن چاوشی

  گوشی رو بردار تا صدات،یه ذره ارومم کنهاین نفسای اخره،دلم داره جون می کنههمش دارم فکر می کنم،دست یکی تو دستتهدارم می میرم ای خدا،فکر می کنم حقیقتهمحسن چاوشی - خیانتدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ... » ترانه سرا ( ترانه مكرم )» آهنگ ساز : ( محسن چاوشي )» تنظیم : ( شهاب مقدم ) دلواپس و بی تابم باز امشبم بی خوابم ازت خبر ندارمو تا خود صبح بیدارمحس خوبی ندارم چشام همش به ساعته می پرسم این چه حسیه یکی میگه خیانته گوشی رو بردار تا صدات یه ذره ارومم کنه این نفسای اخره دلم داره جون می کنه همش دارم فکر می کنم دست یکی تو دستته دارم می میرم ای خدا فکر می کنم حقیقته دلواپس و بی تابم باز امشبم بی خوابم ازت خبر ندارموتا خود صبح بیدامحس خوبی ندارم چشام همش به ساعته می پرسم این چه حسیه یکی می گه خیانته گوشی و بردار تا صدات یه ذره ارومم کنه این نفسای اخرهدلم داره جون می کنه همش دارم فکر می کنم دست ی

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ فراری از منصور

یه قلب دیوونه دارم،توپ توپمیتپه از عشق چشمات،تاپ توپعاشقمو هیچکی سرش نمیشهبزن بریم دوست دارم همیشهفراریم فراریاز همه کس فراریاز همه جا فراریفراریم فراریفراریم فراریفراری فراریفراریمنصور - فراریدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: بابک روزبهآهنگ ساز: منصورتنظیم: فرح آهی  دو پا دارم دو پا دیگه عاشقمو فراری ، فراریبگو که تا اخرشم هوای عشق داریوقته فراره وقتشه در بریمبیایین از این جا همه زودتر بریمیه قلب دیوونه دارمتوپ توپمیتپه از عشق چشماتتاپ توپعاشقمو هیچکی سرش نمیشهبزن بریم دوست دارم همیشهفراریم فراریاز همه کس فراریاز همه جا فراریفراریم فراریفراریم فراریفراری فراریفراری(yeaaah)اینجا بگیر بگیرهفراری گوشه گیرهدلش یه جا اسیرهفراری گوله میرهفراریم فراریاز همه کس فراریاز همه جا فراریفراریم فراریفراریم فراریفراری فراریفراری(yeaaah)بذار بگن زدیم به چاکبذار بگن ترسیدیممیریم یه جا غم نباشهب

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ بغض از مرتضی عربیان

مرتضی عربیان - بغضدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ... اهنگ و تنظیم : مصطفی عربیانترانه :رضا یاسمیضبط : استدیو نکیسا (مجتبی قلی نژاد)میکس و مستر :مصطفی عربیانآهنگ "بغض" اولین کار آقا مرتضی هستش، بنده آرزوی موفقیت برای ایشون دارم.صفحه رسمی مرتضی عربیان متن بزودی ... دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: 320 حجم: 9.55مدت: 4:10

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ دستای تو از هایده

به گمونم دل تو جای دیگه س دل تو پیش یه رسوای دیگه سدست نذاشتی دیگه تو دستای مندستاتم عاشق دستای دیگه سهایده - دستای تودانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: لیلا کسری (هدیه) وقتیکه قهری با من ندیدنت آسون نیستقصه غم که میشی شنیدنت آسون نیستبه گمونم دل تو جای دیگه س دل تو پیش یه رسوای دیگه سدست نذاشتی دیگه تو دستای مندستاتم عاشق دستای دیگه سبه گمونم دل تو جای دیگه س دل تو پیش یه رسوای دیگه سدست نذاشتی دیگه تو دستای مندستاتم عاشق دستای دیگه سدستاتم عاشق دستای دیگه سبا تو بودن واسه من نعمت بود از تو گفتن واسه من عادت بودهمه حرفات واسه من آیه عشقنفست زمزمه رحمت بوددل من مستیشو از مستی چشمای تو ساختتا به عشق تو رسید پرهیزشو پاک به تو باختبه گمونم دل تو جای دیگه س دل تو پیش یه رسوای دیگه سدست نذاشتی دیگه تو دستای مندستاتم عاشق دستای دیگه سدستاتم عاشق دستای دیگه سمیدونستی دل دیوونه من عاشقت

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ خوشگل سیدنی از سامیار و احسان

گل گل ناز سیدنی مگه تو چشام چی دیدی؟بذار بغلت بچسبم یه جوری باهات برقصمشاخه گل بی وفایی هیشکیو دوست نداریهمه می دونن تک هستی خوشگل سیدنی هستیسامیار و احسان - خوشگل سیدنیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...» ترانه سرا ( سامیار تهرانی )» آهنگ ساز : ( احسان خلقی )» تنظیم : ( احسان خلقی ) [سامیار تهرانی] داره میسوزه تنم با چشمای تو ..می درخشه 2 تا چشمات زیر نور سیز دیسکوتو کلاب همه می رقصن و منم اسیر چشمات.. با نگات میگی بیا دست بذارم تو دستات[احسان خلقی] گل گل ناز سیدنی مگه تو چشام چی دیدی؟.. بذار بغلت بچسبم یه جوری باهات برقصمشاخه گل بی وفایی هیشکیو دوست نداری.. همه می دونن تک هستی خوشکل سیدنی هستی[احسان خلقی] گل گل ناز سیدنی مگه تو چشام چی دیدی؟.. بذار بغلت بچسبم یه جوری باهات برقصمشاخه گل بی وفایی هیشکیو دوست نداری.. همه می دونن تک هستی خوشکل سیدنی هستی[سامیار تهرانی]تو که دوست پسرواسه

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ حالیته از شهرام صولتی

نازنین بدجوری من خاطرخواتم حالیته حالیتهآره من عاشق جفت چشاتم حالیته حالیتهشهرام صولتی - حالیتهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: ترانه مکرمآهنگ ساز و تنظیم: شهیاد نازنین بدجوری من خاطرخواتم حالیته حالیتهآره من عاشق جفت چشاتم حالیته حالیتهنازنین بدجوری من خاطرخواتم حالیته حالیتهآره من عاشق جفت چشاتم حالیته حالیتهاگه عاشقی همینه آره من عاشقو دلسپردتمعاشق سادگی و اون قلب پر محبتمنازنین بدجوری من خاطرخواتم حالیته حالیتهآره من عاشق جفت چشاتم حالیته حالیتهاگه بهت بر نخوره میخوام بگم دوست دارمدلم فقط مال توئه تو زندگیم تو رو دارمآره اگه بهت بر نخوره میخوام بگم دوست دارمدلم فقط مال توئه تو زندگیم تو رو دارمنازنین بدجوری من خاطرخواتم حالیته حالیتهآره من عاشق جفت چشاتم حالیته حالیتهنفسات گرمه منو تا اوج خورشید میبرهصحبتات منو به دشت عشق و امید میبرهبذار راحتت کنم عاشق سادگیت شدمعاشق صداق

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ دلم از مهستی

بیا بیا بیا،بیا دلم واست هلاکه ببین که پیشکشم به تو همیشه اشک پاکه نرو نرو که عشقمون شروع سرگذشته شب سیاه سحر میشه،گذشته ها گذشته این دل، دل دیوونه،گرفتار و پریشونه به جز تو هیچکسو یار نمیدونه این دل، دل شرمنده،هنوز عاشق و پابنده به جز به اون نگات،دل نمیبندهمهستی - دلمدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...بیا بیا بیا . بیا دلم واست هلاکه ببین که پیشکشم به تو همیشه اشک پاکه نرو نرو که عشقمون شروع سرگذشته شب سیاه سحر میشه . گذشته ها گذشته این دل . دل دیوونه . گرفتار و پریشونه به جز تو هیچکسو یار نمیدونه این دل . دل شرمنده . هنوز عاشق و پانده به جز به اون نگات . دل نمیبنده بیا بیا بیا . بیا دلم واست هلاکه ببین که پیشکشم به تو همیشه اشک پاکه نرو نرو که عشقمون شروع سرگذشته شب سیاه سحر میشه . گذشته ها گذشته دلو به عشق رسوای تو بستم مثل سنگ صبور به پات نشستم بیا ببین که از زمونه خسته ام صدام کن

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ظالم از شاهرخ

یار ببـین با ما چه ها میکندخون به دلِ خستهء ما می کندروز و شب مارا سیاه می کندپس چه زمان ما را رَها می کندشاهرخ - ظالمدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...گفتم نگـَرَم روی تو ،گفتا به قیامتگفتم رَوَم از کوی تو ،گفتا به سلامتگفتم چه خوش از کار جهان ،گفت غم عشقگفتم چه بُـوَد حاصل آن ،گفت ندامتگفتم چه بُـوَد حاصل آن ،گفت ندامتیار ببـین با ما چه ها میکندخون به دلِ خستهء ما می کندروز و شب مارا سیاه می کندپس چه زمان ما را رَها می کندیار ببـین با ما چه ها میکندخون به دلِ خستهء ما می کندروز و شب مارا سیاه می کندپس چه زمان ما را رَها می کندمَرا دیوانه کردی آخرموهارو شانه کردی آخرچشمارو سورمه کردی آخراَبرو رو بزمه کردی آخرظالم ،ظالم گوشه نشینم در مِی خانه کردی آخرظالم ،ظالم گوشه نشینم در مِی خانه کردی آخریار ببـین با ما چه ها میکندخون به دل خستهء ما می کندروز و شب مارا سیاه می کندپس چه زمان ما را

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ غم مهمون ناخونده از داریوش

 غم اومده خونه ي من،انگشتُ بر در مي زنهمهمون ناخونده ي من،هر شب به من سر مي زنهاين غمه که در مي زنه،دلم براش پر مي زنهمهمون ناخونده ي من،هر شب به من سر مي زنهزندگي زندون منه، بعد از خدا گواه من،چشماي گريون منهاي غم بيا اي غم بيا،خوش اومدي خونه ي منيه وقت نشه هوس کني،بري خونه ي يار مندل کوچيکش جاي تو نيست،خونه ي تو دل منهجاي تو اي غم هميشه،در قلب و محفل منهاي غم بيا اي غم بيا،خوش اومدي خونه ي منبيا که تا آروم بشه،اين دل ديوونه ي منداریوش - غم مهمون ناخونده (غم اومده)دانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...غم اومده خونه ي منانگشتُ بر در مي زنهمهمون ناخونده ي منهر شب به من سر مي زنهاين غمه که در مي زنهدلم براش پر مي زنهمهمون ناخونده ي منهر شب به من سر مي زنهزندگي زندون منهبعد از خدا گواه منچشماي گريون منهاي غم بيا اي غم بياخوش اومدي خونه ي منيه وقت نشه هوس کنيبري خونه ي يار مندل کوچيکش جاي تو

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ بنفشه از گیتا

بنفشه بنفشه دریاکنار اومدبنفشه بنفشه به جویبار اومدساقی شرابم ده شراب نابم دهمن از چشات می‌ترسماز اون نگات می‌ترسمخدا منو قربونت کنه ایشالااسیر دو چشمونت کنه ایشالاگیتا - بنفشهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...بنفشه بنفشه دریاکنار اومدبنفشه بنفشه به جویبار اومدساقی شرابم ده شراب نابم دهمن از چشات می‌ترسماز اون نگات می‌ترسمخدا منو قربونت کنه ایشالااسیر دو چشمونت کنه ایشالاکاش تو هم حال مرا داشتیسینه‌ای از کینه جدا داشتیکجا می‌ری فلونی؟ ترسم بری و بمونیخدا منو قربونت کنه ایشالااسیر دو چشمونت کنه ایشالابنفشه بنفشه دریاکنار اومدبنفشه بنفشه به جویبار اومدساقی شرابم ده شراب نابم دهمن از چشات می‌ترسماز اون نگات می‌ترسمخدا منو قربونت کنه ایشالااسیر دو چشمونت کنه ایشالا دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: 192حجم: 4.52 مگابایتمدت: 3:17

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ صدای فریاد از حبیب

هنوز پرنده پر بسته فکر پروازه بگو بگو مگه این گریه شکل آوازه منم منم مثه برگی که خسته از باده چی شد چی شد که یه عاشق به این روز افتاده حبیب - صدای فریاددانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...پرنده پرنده دلش پریشونه دلش پر از غم از اون که مونده بی خونه می خواد بخونه ولی طفلکی نمی تونه کدوم پرنده خسته ترانه می خونه هنوز پرنده پر بسته فکر پروازه بگو بگو مگه این گریه شکل آوازه منم منم مثه برگی که خسته از باده چی شد چی شد که یه عاشق به این روز افتاده صدا صدایه شکستن صدای فریاده تو هر شکسته دل جای پای فریاده کدوم بنفشه و پونه به خونه برگشته کدوم پرنده و آهو تو باغ تو گشته هنوز پرنده پر بسته فکر پروازه بگو بگو مگه این گریه شکل آوازه منم منم مثه برگی که خسته از باده چی شد چی شد که عاشق به این روز افتاده ترانه خونه شبم قصه گوی تنهایی کسی ندیده یه عاشق به این شکیباییمن اون غریبه تنهامهمیشه بی باور

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ دوستت دارم از فریدون اسرایی

دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمقد تموم آدما قد تموم عاشقافریدون آسرایی - I Love You (دوستت دارم)دانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمقد تموم آدما قد تموم عاشقادل بردی و پنهون شدی دل بردی و پنهون شدیاز من چرا ای بی وفا از من چرا از من چراعاشق شدم عاشق شدم عاشق شدم عاشق شدماز چشم من پنهون نشو از چشم من پنهون نشوتنها شدم تنها شدم تنها شدم تنها شدمتنها نرو تنها نرو تنها نرو تنها نروپر می کشی تا آسمون من خسته بی بال و پر پر می کشی تا آسمون من خسته بی بال و پرروزی که برگردی دگر از من نمی بینی اثرروزی که برگردی دگر از من نمی بینی اثرروزی که برگردی دگر از من نمی بینی اثردوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارمقد تموم آدما قد تموم عاشقا دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: 128حجم: 5.77مدت: 6:17

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ حوصله عاشقی ندارم از مهستی

من دیگه حوصله عاشقی رو ندارمهر کی باشه پا رو دلم میذارم خسته ام خسته از این حرفای عاشقونهخسته از این قهرای بی بهونهمهستی - حوصله عاشقی ندارمدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...من دیگه حوصله عاشقی رو ندارمهر کی باشه پا رو دلم میذارم خسته ام خسته از این حرفای عاشقونهخسته از این قهرای بی بهونهبس که تو ای دل به این در به اون در زدیسرتو تو سینه به این ور به اون ور زدیکشتی خودت رو تو از بس که پر پر زدیکشتی خودت رو تو از بس که پر پر زدییادته چه جور تو مستی پای رفتنم رو بستیاونروزی که از تو چشماش افتادی زمین شکستیرفتی زندگی رو باختی دیگه کار ما رو ساختیآخه ای دل دیوونه کاش که عشقو میشناختیمن دیگه حوصله عاشقی رو ندارمهر کی باشه پا رو دلم میذارم خسته ام خسته از این حرفای عاشقونهخسته از این قهرای بی بهونهبس که تو ای دل به این در به اون در زدیسرتو تو سینه به این ور به اون ور زدیکشتی خودت رو تو از

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ صبرم تمومه از شورانگیز

ای خدا بی آشیونم ای خدا بی هم زبونمای خدا صبرم تمومه کی میشه برگردم به خونهچرا غصه ها تمومی نداره چرا عشقا دیگه معنی ندارهاین دو روز زندگیمون ارزش این همه غوغا ندارهصبرم تمومه ای خدا صبرم تمومه ای خداشورانگیز - صبرم تمومهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...ترانه سرا: بهمن محمدیآهنگ ساز: بهمن محمدیتنظیم: آرمن آهورانیان ای خدا بی آشیونمای خدا بی هم زبونمای خدا صبرم تمومهکی میشه برگردم به خونهچرا غصه ها تمومی ندارهچرا عشقا دیگه معنی ندارهاین دو روز زندگیمونارزش این همه غوغا ندارهصبرم تمومه ای خدا صبرم تمومه ای خدا دل بیچاره ی من همش غریبی میکنهدر هر خونه میره عشقو گدایی میکنهیکی پیدا نمیشه دردمو درمون بکنهسفره ی مهرو محبت باسه من وا بکنهصبرم تمومه ای خدا صبرم تمومه ای خدا صبرم تمومه ای خدا توی این دنیای بی وفای ما توی این غروب غربت باسه ماصبر ایوب که میگن یه عالمه بخدا بازم کمه بخدا بازم

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ عروسک از داریوش

عروسک قصه ی من زخم شکسته با تنت بمیرم ای شکسته دل چه بی صداست شکستنتداریوش - عروسک (شب آفتابی)دانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: ایرج جنتی عطائیآهنگ ساز و تنظیم: بابک بیات عروسک قصه ی من گهواره یخوابت کجاست ؟قصرقشنگ کاغذی پولکآفتابتکجاست ؟بال و پر نقره ای کفترعشقمو کی بست ؟آینه ی طوطی منو سنگ کدوم کینه شکست ؟عروسکقصه ی من زخم شکستهبا تنت بمیرمای شکسته دلچه بی صداستشکستنت صدای عشق منو تو که تلخ و گریه آوره تو این سکوت قصه ای شاید صدای آخره بعد از من و تو عاشقی شایدبهقصه هابره شایدبا مرگ من و تو عاشقیاز دنیا بره عروسکقصه ی من سوختنمنساختنمه تو این قمار بی غرور بردن من ، باختنمه عروسکقصه ی من شکستنتفال منه این سایه ی همیشگی مرگه که دنبال منه جفتایعاشقو ببیناز پل آبی می گذرن عروسکقلبشونو به جشن بوسه می برن اما برای من و تو اون لحظه ی آبی کجاست ؟عروسکقصه ی من پس شب آفتابی کجاست ؟  در

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ اغوش از شادمهر

تا گرم آغوشت شدم چه زود فراموشت شدمتقصیر تو نبود خودم باری روی دوشت شدمکاشکی دلت بهم می گفت نقشه ی قلبمو دارههر کی زد و رفت و شکست یه روز یه جا کم میارهیه روز یه جا کم میارهشادمهر عقیلی - آغوشدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آهنگ ساز و تنظیم: شادمهر عقیلی تا گرم آغوشت شدم چه زود فراموشت شدمتقصیر تو نبود خودم باری روی دوشت شدمکاشکی دلت بهم می گفت نقشه ی قلبمو دارههر کی زد و رفت و شکست یه روز یه جا کم میارهیه روز یه جا کم میارهموندن و سوختن و ساختن همه یادگاره عشقهانتقام از تو گرفتن کاره من نیست کاره عشقهموندن و سوختن و ساختن همه یادگاره عشقهانتقام از تو گرفتن کاره من نیست کاره عشقه کاره عشقهموندن و سوختن و ساختن همه یادگاره عشقهانتقام از تو گرفتن کاره من نیست کاره عشقهموندن و سوختن و ساختن همه یادگاره عشقهانتقام از تو گرفتن کاره من نیست کاره عشقه کاره عشقه...... دریافت: 4shared - per

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ شراب از معین

برو برو که خسته ام از شکستنممن عاصی از هر عشق و هر دل بستنمکبوترم که پر زدم ز بام توبیزارم از نامت به لب آوردنممعین - شرابدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: فضل الله توکلآهنگ ساز: فضل الله توکلتنظیم: آرا هایراپیتان برو برو که خسته ام از شکستنممن عاصی از هر عشق و هر دل بستنمکبوترم که پر زدم ز بام توبیزارم از نامت به لب آوردنمآ........هیه روز سراب من و خواب من و شراب من تو بودی و توامروز شهاب من و تاب من و عذاب من تو هستی وتویه روز بهار من و یار من و قرار من تو بودی و توامروز خزان من و زوال من و زیان من تو هستی و توستاره ها رو شمردم نیومدی و نمردمبیا که جون نسپردمبیا که جون نسپردممیون گریه دویدم حباب اشکو دریدمندیدمت که ندیدمندیدمت که ندیدم دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: اورجینال 320آلبوم: طلوعحجم: 9.12مدت: 3:58

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ زندگی قشنگه از هایده

اون که یه روزگاری عشقمو ایمونم بوداون که فقط نگاهش دردمو درمونم بوداما حالا میبینم که آفت جونم بوداما حالا میبینم که آفت جونم بودهایده - زندگی قشنگهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...غصه نخور عزیزم که زندگی قشنگهپیر نمیشه تو دنیا کسی که شوخ وشنگهدو رنگ نباش با هیچ کس که دنیا رنگارنگهدو رنگ نباش با هیچ کس که دنیا رنگارنگهسنگ میخوره تو دنیا به اون دلی که سنگهغصه نخور عزیزم که زندگی قشنگه قشنگه قشنگهقشنــــــــــگهاون که یه روزگاریعشقمو ایمونم بوداون که فقط نگاهشدردمو درمونم بوداما حالا میبینمکه آفت جونم بوداما حالا میبینمکه آفت جونم بودآآآآآآآآسنگ میخوره تو دنیا به اون دلی که سنگهغصه نخور عزیزم که زندگی قشنگهقشنگهقشنگـــــــــــــــــهیه عمر در انتظارش به گوشه ای نشستماز همه دل بریدم از همه کس گسستمدل به غریبه ها بستنمک نداره دستمدل به غریبه ها بستنمک نداره دستمسنگ میخوره تو دنیا به اون

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ پاییز از شاهرخ

می نویسم با دل تنگ روی گلبرگ شقایقفصل دلتنگی پاییز ، فصل غمگینی عاشقشاهرخ - پاییزدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...کوچ غمناک پرستو های شاددر غروبی پر ملال و بی صداخبر عریونی باغ ها رو دادپاییز اومد این ور پرچین باغتا بچینه برگ و بال شاخه هاکسی از گل ها نمی گیره سراغکسی از گل ها نمی گیره سراغبیا در سوک دلگیر گل صبحبخونیم شعری از دیوان گریهمن و تو ، زاده ی فصل خزانیمدو تن پرورده ی دامان گریهشده ابری ، تو فضای سینه مونقصه ی بی غمگساری های مامی دونم پایان نداره بعد از اینقصه ی بی برگ و باری های مابیا در سوک دلگیر گل صبحبخونیم شعری از دیوان گریهمن و تو ، زاده ی فصل خزانیمدو تن پرورده ی دامان گریهپاییزه ، پاییز عریونمن و تو ، خسته و گریونپاییزه ، پاییز عریونمن و تو ، خسته و گریونمی نویسم با دل تنگ روی گلبرگ شقایقفصل دلتنگی پاییز ، فصل غمگینی عاشقبیا در سوک دلگیر گل صبحبخونیم شعری از دیوان

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ قرارمون یادت نره از منصور

قرارمون یادت نرهدیر نكنی ، منتظرمقرارمون یادت نرهدوستت دارم یادت نرهمنصور - قرارمون یادت نرهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: بابک روزبهآهنگ ساز: منصورتنظیم:(فرد میرزا) یادت نره دوست دارمخیلی دلم تنگه براتدار و ندارم رو بگیرمال خودت ، مال چشاتخورشید و بردار و بیاآفتابی شو به خاطرمقرارمون یادت نرهدیر نكنی ، منتظرمقرارمون یادت نرهدوستت دارم یادت نرهقرارمون یادت نرهدوست دارم یادت نرهقرارمون ساعت عشقكنارِ دلشوره زدنكنار دلواپسی و ترس یه وقت نیومدنعاشقم و عاشقِ تواز همه دیوونه ترمقرارمون یادت نرهدیر نكنی منتظرمقرارمون یادت نرهدوستت دارم یادت نرهقرارمون كنارِ گلكه سر به زیرِ عطر توستتو چین چینِ دامنی كههزار تا بغض رو میشه شستخورشید و بردار و بیار { بردار و بیار }آفتابی شو به خاطرم { خاطرم }قرارمون یادت نرهدیر نكنی منتظرمیادت نره دوست دارمخیلی دلم تنگه براتدار و ندارم رو بگیرمال خودت

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ غزل خون از محسن چاوشی

عاشق و مجنونت شدمنخونده مهمونت شدمکلی پریشونت شدماما بازم نیومدیمحسن چاوشی - غزل خوندانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ... عاشق و مجنونت شدمنخونده مهمونت شدمکلی پریشونت شدماما بازم نیومدیقهوه ی فنجونت شدمشمع تو شمعدونت شدمخاک تو گلدونت شدماما بازم نیومدیهمیشه ممنونت شدممن نی چوپونت شدمآب تو بیابونت شدماما بازم نیومدیشعرای ارزونت شدمعمری غزل خونت شدمتسلیم قانونت شدماما بازم نیومدیدنا و هامونت شدمنزدیکتر از جونت شدمرگت شدم خونت شدماما بازم نیومدیخادم و دربونت شدماسیر زندونت شدمگلاب کاشونت شدماما بازم نیومدییه جوری مدیونت شدمسنگ خیابونت شدمراهی میدونت شدماما بازم نیومدیتو سختی آسونت شدمتو دردا درمونت شدمناجی پنهونت شدماما بازم نیومدیکشته ی مژگونت شدمهلاک چشمونت شدمرفتم و قربونت شدماما بازم نیومدیلباس و صابونت شدمسارق ایمونت شدمچشمای گریونت شدماما بازم نیومدیهمیشه ممنونت شدممن نی چوپونت شدمآ

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ غم نگاه از شادمهر

غم نگاه آخرت تو لحظه ی خدافظیگریه بی وقفه ی من تو اون روزای کاغذیشادمهر عقیلی - غم نگاهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: شهریار شهبازیآهنگ ساز: کریم کریمیان غم نگاه اخرت تو لحظه ی خدافظیگریه بی وقفه ی من تو اون روزای کاغذیقول داده بودیم ما به هم که تن ندیم به روزگارچه بی دَووم بود قول ما جدا شدیم اخر کارتو حسرت نبودنت من با خیالتم خوشمبا رفتنم از این دیار ارزوهامو میکشمکوله بارم پر حسرت تو دلم یه دنیا دردهمثل اواره ای تنها تو خیابونی که سردهتا خیالت به سرم میزنه گریم میگیرهاروم اروم دل تنگم داره بی تو میمیرهگل مغرور قشنگم من فراموشت نکردمبی تو اینجا رو نمیخوام میرم و بر نمیگردم  دریافت: 4shared - persiangig - picofileکیفیت: 128حجم: 4.18 مگابایتمدت: 4:33

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ امتحان از مهستی

 فکر نکنی دوری و اینجا نیستی قلب من اونجاست تو تنها نیستیخودم میرم عکسام ولی تو قابه میشنوه حرفو ولی بی جوابهرفتنه من شاید یه امتحانه واسه شناخت تو تو این زمونه غصه نخور زندگی رنگارنگهیه وقتایی دور شدنم قشنگهمهستی - امتحان (شاید)دانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ... شاعر: مریم حیدرزادهآهنگ ساز: شادمهر عقیلیتنظیم: شادمهر عقیلی شاید اگر دائم بودی کنارمیه روز میدیدم که دوست ندارممی خوام برم که تا ابد بمونم سخته برای هر دومون میدونمشاید اگر دائم بودی کنارمیه روز میدیدم که دوست ندارممی خوام برم که تا ابد بمونم سخته برای هر دومون میدونم فکر نکنی دوری و اینجا نیستی قلب من اونجاست تو تنها نیستیخودم میرم عکسام ولی تو قابه میشنوه حرفو ولی بی جوابهرفتنه من شاید یه امتحانه واسه شناخت تو تو این زمونه غصه نخور زندگی رنگارنگهیه وقتایی دور شدنم قشنگهمراقب گلدون اطلسی باشیه وقتایی منتظره کسی باش کسی که

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ قصه عشق از اندی

دیگه غمی ندارم وقتی تو رو دارمبا تو دلبر زیبا سراپا بی قرارموقتی تو رو دارم هزار خاطره دارماگه تو بمونی بهشت روزگارمشیطون بلا توی دلم لونه کردیمنو با اون ناز و ادات دیوونه کردیبرات بگم قصه عشق راز وفا رومیخوام برم قربون اون قد و بالا رواندی - قصه عشقدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آخه میدونی دل من اسیر جادوت شدهتو آسمون عشقم ستاره بارون شدهعزیز من گل من نگاه تو از اولنشسته تو دل من ندارم از تو بهتردیگه غمی ندارم وقتی تو رو دارمبا تو دلبر زیبا سراپا بی قرارموقتی تو رو دارم هزار خاطره دارماگه تو بمونی بهشت روزگارمشیطون بلا توی دلم لونه کردیمنو با اون ناز و ادات دیوونه کردیبرات بگم قصه عشق راز وفا رومیخوام برم قربون اون قد و بالا روگفتم شاید بدونی از تو چشام بخونیتویی همون رازی که توی دلم میمونیصدات صدای عشقه چشمای جادو داریوقتی نگاه میکنی دل از همه می بریدیگه غمی ندارم وقتی تو رو دار

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ اگه عشق من تو نیستی از کامران و هومن

چرا خورشید می تابه . چرا می چرخه زمینعشق من بگو چرا ؟! تو فقط بگو همیناگه عشق من تو نیستیاگه عشق من تو نیستی...(درخواستی)کامران و هومن - اگه عشق من تو نیستیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: مریم حیدرزادهآهنگ ساز: رامین زمانیتنظیم: رامین زمانی چرا خورشید می تابه . چرا می چرخه زمینعشق من بگو چرا ؟! تو فقط بگو همینچرا خورشید می تابه . چرا می چرخه زمینعشق من بگو چرا ؟! تو فقط بگو همیناگه عشق من تو نیستیاگه عشق من تو نیستیاگه عشق من تو نیستی چرا میلرزه تنم ؟!چرا از نبودنت خیلی ساده میشکنم ؟!اگه عشق من تو نیستی چرا میمیرم برات ؟!من چرا زنده میشم واسه دیدن چشات ؟!چرا خورشید می تابه . چرا می چرخه زمینعشق من بگو چرا ؟! تو فقط بگو همینچرا خورشید می تابه . چرا می چرخه زمینعشق من بگو چرا ؟! تو فقط بگو همیناگه عشق من تو نیستیاگه عشق من تو نیستیاگه عشق من تو نیستی چرا طاقت میارم ؟!چرا من نمی

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ نازنین از داریوش

اینجا بجز درد و دروغ هم خانه ای با ما نبودداریوش - نازنیندانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...ای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببیناز شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چیناز تندباد حادثه گفتی که جان در برده ایماما چه جان در بردنی دیریست که در خود مرده ایمای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببیناز شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چیناینجا بجز درد و دروغ هم خانه ای با ما نبوددر غربت من مثل من هرگز کسی تنها نبودعشق و شعور و اعتقاد کالای بازار کسادسوداگران در شکل دوست بر نارفیقان شرم بادهجرت سرابی بود و بس خوابی که تعبیری نداشتهر کس که روزی یار بود اینجا مرا تنها گذاشتاینجا مرا تنها گذاشتای نازنین ای نازنین در آینه ما را ببیناز شرم این صد چهره ها در آینه افتاده چینمن با تو گریه کرده ام در سوگ همراهان خویشآنان که عاشق مانده اند در خانه بر پیمان خویشای مثل من در خود اسیر لیلای من با من بمیرتن

نمایش ادامه مطلب


دیالوگی از تی-بگ

تی-بگ (تئودور بگ ول) - دیالوگدانلود دیالوگ + ترجمه فارسی در ادامه مطلب ...میخوای بپرسی چرا راحت آدم میکشم چون پدرم به خواهر دیونه اش تجاوز کرده بود و من به دنیا اومدم کمی مفیدتر از جنین؟ یا اینکه به خاطر اینه که من کاپیتانِ "گاریدون گنگ" نشدم. یه زن مو قرمز برای خودم نداشتم. یا شاید به خاطر اون خرخون هاست که بعدا بزرگ میشن و مدرک دکترای روانشانسی میگیرن طوری به من از بالای دماغ نگاه کنن که فکر کنم خورشید یه توپ اَن دماغیِ خیلی بزرگه. یا اینکه به خاطر اینه وقتی میبینم یکی تو دست هام میمیره بالاخره احساس "تئودور بگول" بودن رو میکنم بیشتر از هرکاری و هر چیز دیگه ای. چونکه می دونم دکتر عزیز و خوب،که در این زمان هیچی ارزش بیشتری نسبت به من نداره در اون لحظه که فرد داره نگاه می کنه بهم که سریعتر بمیره! برای اینکه من ... من تصمیم گیرنده هستم که زنده بمونه یا بمیره. توضیحات:در سال 2011 سریالی با

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ تو این زمونه از محسن چاوشی

تو این زمونه عشقه نمی مونهعاشقی و عشق چیه وفا کدومهمحسن چاوشی و حامد هاکان - تو این زمونهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...تو این زمونه عشقه نمی مونهعاشقی و عشق چیه وفا کدومهرفته محبت غم شده عادتکجا رفیق کجا یه دوست کجا یه همدمگلی تو دنیا پیدا نمی شهگل رفته خار اومده بهار چی میشهدر آغوش باد من رفتم از یادسکوت این قلب شکستم شده فریادتویی نگارم گل بهارملیلا خانوم مجنونتم دوست می دارمتویی نگارم گل بهارملیلی خانوم مجنونتم چه بی قرارامگلی تو دنیا پیدا نمی شهگل رفته خار اومده بهار چی میشهدر آغوش باد من رفتم از یادسکوت این قلب شکستم شده فریاد  دریافت: 4shared - persiangig - picofile کیفیت: 320حجم: 8.11مدت: 3:31

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ساقی از هایده

همه به جرم مستی سر دار ملامتمیمیریم و میخونیم سر ساقی سلامتهایده - ساقیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: اردلان سرفرازآهنگ ساز: فرید زولاند  سلام من به تو یار قدیمیمنم همون هوادار قدیمیهنوز همون خراباتی و مستمولی بی تو سبوی می شکستمهمه تشنه لبیم ساقی کجاییگرفتار شبیم ساقی کجاییاگه سبو شکست عمر تو باقیکه اعتبار می تویی تو ساقیاگه میکده امروز شده خونه تزویروای شده خونه تزویرتو محراب دل ماتویی تو مرشد و پیرهمه به جرم مستی سر دار ملامتمیمیریم و میخونیم سر ساقی سلامتیه روزی گله کردم من از عالم مستیتو هم به دل گرفتی دل ما رو شکستیمن از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجیدتو قهر کردی و قهرت مصیبت شدو باریدپشیمونم و خستم اگه عهدی شکستمآخه مست تو هستم اگه مجرم و مستمهمه به جرم مستی سر دار ملامتمیمیریم و میخونیم سر ساقی سلامتمیگن مستی گناه به انگشت ملامتباید مستها رو حد زد به شلاق ندامتسبوی ما شک

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ ده بهار از حمیرا

یه بهار و دو بهار و تا حالا گذشته ده بهاردنیا داد میزنه دیگه بسه انتظار، دیگه بسه انتظارحمیرا - ده بهاردانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...تو رو هرگز ندیدن میدونی که سخته عزیزمدست من نیست به خدا بی اختیار اشک میریزمیه بهار و دو بهار و تا حالا گذشته ده بهاردنیا داد میزنه دیگه بسه انتظار، دیگه بسه انتظارشاید که امشب به طلوع صبح فردا نرسهشاید این تشنه خسته پا به دریا نرسهنمی دونم واسمون چه خوابی دیده روزگارتو رو قسم به اون خدا نزار بگذره بهار،‌نزار بگذره بهارعزیزم یه حدی داره لحظه های انتظارتو رو قسم به اون خدا نزار بگذره بهار، نزار بگذره بهار شاید که امشب به طلوع صبح فردا نرسهشاید این تشنه خسته پا به دریا نرسهتو رو هرگز ندیدن میدونی که سخته عزیزمدست من نیست به خدا بی اختیار اشک میریزمیه بهار و دو بهار و تا حالا گذشته ده بهاردنیا داد میزنه دیگه بسه انتظار، دیگه بسه انتظارشاید که امشب به ط

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ طلوع از معین

پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باشمن رسیدم رو به آخر تو بیا شروع من باشمعین - طلوعدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: ترانه مکرامآهنگ ساز: بابک زرین پس از آن غروب رفتناولین طلوع من باشمن رسیدم رو به آخرتو بیا شروع من باششبو از قصه جدا کنچکه کن رو باور منخط بکش رو جای پایگریه های آخر مناسمتو ببخش به لبهامبی تو خالیه نفسهامقد بکش تو باور منزیر سایه بون دستامخواب سبز رازقی باشعاشق همیشگی باشخسته ام از تلخی شبتو طلوع زندگی باشمن پر از حرف سکوتمخالیم رو به سقوطمبی تو و آبی عشقتتشنه ام کویر لوتمنمیخوام آشفته باشمآرزوی خفته باشمتو نذار آخر قصهحرفمو نگفته باشم دریافت: 4shared - persiangig - picofile کیفیت: اورجینال 320آلبوم: طلوعحجم: 11.4مدت: 4:59

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ خیلی پستی از محمد یاوری

تا دیدمت دوباره دلمو ربودیبا رقیبم نشستی دلمو شکوندیتا نیمه های شب با اون بیرون میموندیجیک تو جیک لباش بودی واسش می خوندیمحمد یاوری - خیلی پستیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...» ترانه سرا ( سروش ور ناصری )» تنظیم : ( بهروز سیافزاده ) تا دیدمت دوباره دلمو ربودیبا رقیبم نشستی دلمو شکوندیتا نیمه های شب با اون بیرون میموندیجیک تو جیک لباش بودی واسش می خوندیتا دیدمت دوباره دلمو ربودیبا رقیبم نشستی دلمو شکوندیتا نیمه های شب با اون بیرون میموندیجیک تو جیک لباش بودی واسش می خوندیواسه دلم نقشه کشیدی خیلی پستیساده ساده دلمو زدی شکستینمی دونم کجا باهاش دست تو دستییا اصلا داری با هاش میرقصیییییواسه دلم نقشه کشیدی خیلی پستیساده ساده دلمو زدی شکستینمی دونم کجا باهاش دست تو دستییا اصلا داری با هاش میرقصیییییتا دیدمت دوباره دلمو ربودیاز عاشقی خوندم واسم شعر جدایی خوندیبا اون یکی دیدمت مردم از حسودی

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ افسانه هستی از هایده

تو چرا شمع شدی سوختی ای هستی منآن زمانی که تو را سایه پروانه نبودمن جدا از تو نبودم بخدا در همه عمرقبله گاه دل من جز تو در این خانه نبودهایده - افسانه هستیدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...عشق اگه روز ازل در دل دیوانه نبودتا ابد زیر فلک ناله مستانه نبودنرگس ساقی اگه مستی صد جام نداشتسر هر کوی و گذر این همه میخانه نبودمن و جام می و دل نقش تو در باده نابخلوتی بود که در آن ره بیگانه نبودکاش آن تب که تو را سوخت مرا سوخته بود بفدای تو مگه این دل دیوانه نبودبفدای تو مگه این دل دیوانه نبودتو چرا شمع شدی سوختی ای هستی منآن زمانی که تو را سایه پروانه نبودمن جدا از تو نبودم بخدا در همه عمرقبله گاه دل من جز تو در این خانه نبودکاش آن تب که تو را سوخت مرا سوخته بود بفدای تو مگه این دل دیوانه نبودبفدای تو مگه این دل دیوانه نبودعشق اگه روز ازل در دل دیوانه نبودتا ابد زیر فلک ناله مستانه نبودنرگس سا

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ دیونه از منصور

دیوونه دیوونه دیوونه دیوونهدیوونه شو دیوونهمنصور - دیوونهدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: پاکسیماآهنگ ساز: منصورتنظیم: برایان وی دیوونه دیوونهدیوونه دیوونهدیوونه شو دیوونهدیوونه شو دیوونهدیوونه دیوونهدیوونه دیوونهدیوونه شو دیوونهدیوونه شو دیوونهاو ا او آ ... او ا او آ دنیا و قیلو قالشقصه رو بیخیالشدیوونه رو نگاه کنببین چه خوبه حالشتو این دو روز دنیادل رو بزن به دریابزن به سیم اخردیوونه شو مثل مادیوونه غم ندارههیچ چیزی کم ندارهحرفشو قلبش یکیهدیوونه شو کی به کیهدیوونه دیوونهدیوونه شو دیوونهدیوونه دیوونهدیوونه شو دیوونهدیوونه بیا برقص به سازمببین چه عاشقونستبرقص به زیر بارونبزار بگن دیوونستدیوونستتو این دو روز دنیادل رو بزن به دریابزن به سیم اخردیوونه شو مثل مادیوونه دیوونهدیوونه شو دیوونهدیوونه دیوونهدیوونه شو دیوونهدیوونه او ا او آ ... او ا او آ او ا او آ ... او ا او آ شیشه غم

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ غریب اشنا از گوگوش

چه خوبه دیدنت ، چه خوبه موندنتچه خوبه پاک کنم غبارو از تنتگوگوش - غریب آشنادانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...آهنگ ساز: واروژان تو از شهر غریبه بی نشونی اومدیتو با اسب سفید مهربونی اومدیتو از دشتای دور و جاده های پر غبار برای هم صدایی هم زبونی اومدیتو از راه میرسی پر از گرد و غبارتموم انتظار میاد همرات بهارچه خوبه دیدنت چه خوبه موندنتچه خوبه پاک کنم غبارو از تنتغریب آشنا دوست دارم بیا منو همرات ببر به شهر قصه هابگیر دست منو تو اون دستاتچه خوبه سقفمون یکی باشه با همبمونم منتظر تا برگردی پیشمتو زندونم با تو من آزادمتو از شهر غریبه بی نشونی اومدیتو با اسب سفید مهربونی اومدیتو از دشتای دورو جاده های پر غبار برای هم صدایی هم زبونی اومدیتا از راه میرسی پر از گرد و غبارتموم انتظار میاد همرات بهارچه خوبه دیدنت چه خوبه موندنتچه خوبه پاک کنم غبارو از تنتغریب آشنا دوست دارم بیا میشینم میشمرم روز

نمایش ادامه مطلب


دانلود اهنگ من تو رو میخوام از کامران و هومن

 نمره 20 کلاس رو نمی خوامبهترین هوش و هواس رو نمی خوامکامران و هومن - من تو رو میخوامدانلود آهنگ + متن آهنگ در ادامه مطلب ...شاعر: مریم حیدرزادهآهنگ ساز و تنظیم: رامین زمانی نمره 20 کلاس رو نمی خوامبهترین هوش و هواس رو نمی خوامدختر خوشگل شهر پریااونکه جاش تو قصه هاست رو نمی خوامچشای یه کمی شیطون نمی خوامموهای خیلی پریشون نمی خوامعشق مخفی عشق پنهون نمی خوامآره تنهام ولی مهمون نمی خواممن تورو می خوام تورو می خوام اونارو نمی خوامنفسم تویی تو می دونی هوارو نمی خواممن تورو می خوام تورو می خوام اونارو نمی خوامنفسم تویی تو می دونی هوارو نمی خوامعاشقی با قد رعنا نمی خوامچشای خوشگل و گیرا نمی خوامدوست دارم قایق سواری رو ولیجز تو از هیچ کسی دریا نمی خوامبی تو هیچ چیزی از عالم نمی خوامتو فرشته ای من آدم نمی خواممی دونم خیلی زیادی واسه منهمیشه عادتمه کم نمی خوامنه نمی خوامنمره 20 کلاس رو نمی خوامبهتری

نمایش ادامه مطلب